Dôchodok 2. PilierHodnotenie
16x

Celkový objem majetku
8145.24 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 19.01.2019
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.69% -5.94% -3.20% 9.03%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -0.67% -5.88% -3.30% 8.7%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. -0.64% -5.94% -3.22% 8.31%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. -0.83% -5.64% -1.41% 7.54%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.37% -10.72% -12.44% 6.23%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.03% -4.90% -3.82% 3.21%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.07% -3.19% -4.15% 2.99%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.17% -1.55% -3.77% 2.82%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.79% -2.66% -4.28% 2.58%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. -0.02% -1.42% -3.40% 2.44%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.01% -0.74% -1.63% 2.33%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.09% -2.56% -1.28% 2.32%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.55% -1.85% -3.36% 2.23%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -0.34% -4.15% -3.46% 2.07%
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0.07% -0.01% 0.22% 2.04%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.05% -0.08% 0.19% 1.88%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.08% -0.16% -0.08% 1.73%
Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.08% -0.36% -0.49% 1.7%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -0.92% -12.30% -11.09% 1.62%