Dôchodok 2. PilierHodnotenie
14x

Celkový objem majetku
7979.76 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 22.07.2018
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.71% 3.21% 10.21% 10.95%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0.74% 3.07% 10.02% 10.59%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 0.66% 3.21% 10.33% 10.15%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. -0.36% 4.64% 11.35% 9.24%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.44% -1.49% 2.39% 8.83%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.35% 1.12% 7.52% 3.75%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.27% -1.10% 3.53% 3.37%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.02% -2.57% 0.91% 3.05%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.42% -1.97% 2.71% 2.92%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -0.97% 1.29% 13.00% 2.75%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. 0.33% -1.98% 0.44% 2.66%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.37% 1.36% 4.01% 2.62%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0.55% 0.87% 4.64% 2.5%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.05% -0.87% -0.00% 2.48%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.35% -1.84% 1.78% 2.48%
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0.04% 0.24% 0.40% 2.12%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.14% 0.26% 0.82% 1.96%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.06% 0.07% 0.32% 1.81%
Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.08% -0.11% 0.00% 1.8%