Dôchodok 2. Pilier

Zdroj: NBS
Celkový objem majetku
11544.88 mil.€
Zdroj: NBS
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
Uniqa
VÚB Generali
NN
365 life
Údaje k dôchodkovým fondom k 29.09.2022
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -8.30% -8.26% -5.18% 9.61%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -8.14% -8.13% -4.79% 9.25%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. -8.42% -8.23% -4.98% 9.21%
365.life indexový negarantovaný d.f. -8.76% -8.55% -7.65% 7.31%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -8.55% -8.00% -5.90% 4.31%
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -8.02% -9.69% -13.48% 4.3%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -8.28% -9.55% -8.81% 3.38%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -1.84% -9.97% -5.07% 2.85%
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -5.12% -6.68% -7.09% 2.56%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -5.12% -10.44% -14.26% 1.99%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -6.43% -10.53% -13.63% 1.93%
365.life dlhopisový garantovaný d.f. -2.20% -5.28% -9.07% 1.73%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -1.13% -3.78% -10.15% 1.47%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.94% -2.58% -4.35% 1.24%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -1.62% -4.51% -7.73% 1.17%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.95% -5.35% -10.60% 0.19%
365.life akciový negarantovaný d.f. -12.31% -16.64% -32.11% -0.01%