Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
10482.31 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 27.02.2021
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 4.19% 13.61% 5.58% 10.31%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 1.63% 12.20% 6.67% 9.99%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 1.69% 12.63% 8.36% 9.91%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 1.43% 11.77% 4.27% 8.14%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% 8.97% 17.32% 7.92%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.70% 11.62% 6.94% 4.48%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.79% 8.79% 3.97% 3.81%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.11% 6.45% 2.77% 3.66%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 3.44% 11.87% 16.02% 3.34%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.43% 7.10% 2.67% 3.27%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.53% 4.82% 2.41% 2.86%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.00% 4.61% 3.16% 2.86%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. -2.26% -1.93% -1.18% 2.55%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.07% 1.34% 0.57% 2.28%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.39% 0.40% 0.30% 1.79%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.17% 0.98% 0.89% 1.66%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.36% 0.80% 1.75% 1.37%