Dôchodok 2. PilierHodnotenie
17x

Celkový objem majetku
8391.59 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 26.03.2019
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 2.54% 0.33% 8.90% 9.96%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 2.52% 0.45% 8.94% 9.65%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 2.46% 0.36% 9.19% 9.26%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 1.89% -1.05% 8.52% 8.31%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 3.49% 1.11% 1.53% 7.32%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 2.28% 1.51% 6.86% 3.63%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 1.53% 1.51% 3.39% 3.29%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.86% 1.91% 1.67% 3.01%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 1.67% 0.85% 1.80% 2.85%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. 0.82% 0.58% -1.79% 2.53%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 1.11% 0.26% 3.74% 2.52%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 1.38% 1.01% 1.37% 2.43%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.39% 0.50% -0.63% 2.37%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 1.46% 0.46% 3.59% 2.36%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 1.93% -4.01% -0.61% 2.18%
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0.12% 0.15% 0.45% 2.03%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.18% 0.47% 0.76% 1.9%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.17% 0.39% 0.52% 1.75%
Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.18% 0.34% 0.20% 1.72%