Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
9805.35 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 25.09.2020
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. -2.09% 25.81% -1.20% 9.03%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -1.99% 23.98% 29.90% 8.64%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. -2.12% 26.08% -1.10% 8.51%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% 8.97% 17.32% 7.92%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. -1.94% 18.56% -6.20% 6.8%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -1.64% 24.81% -0.05% 3.72%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -1.68% 16.90% -2.51% 3.21%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -1.44% 13.45% -2.90% 2.79%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. -0.12% 3.35% 2.12% 2.75%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.87% 11.83% -0.01% 2.56%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -1.03% 12.36% -1.88% 2.54%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -2.23% 5.41% 4.63% 2.51%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -1.56% 14.82% -2.76% 2.4%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.08% 3.39% -0.03% 2.26%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.11% 3.22% 0.43% 1.83%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.07% 2.59% 0.37% 1.67%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.18% 4.88% -12.35% 1.37%