Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
11550.04 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
Uniqa
VÚB Generali
NN
365 life
Údaje k dôchodkovým fondom k 25.10.2021
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. 4.24% 11.44% 30.74% 11.44%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 4.16% 11.29% 29.80% 11%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 4.28% 11.53% 30.68% 10.97%
365.life indexový negarantovaný d.f. 2.81% 9.08% 25.65% 9.06%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% 8.97% 17.32% 7.92%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 3.35% 8.56% 25.26% 5.05%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 3.05% 7.91% 17.12% 4.73%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 3.14% 7.07% 19.71% 4.25%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 2.08% 4.72% 13.41% 3.5%
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. 1.64% 4.75% 12.31% 3.21%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 1.77% 5.23% 11.00% 3.09%
365.life akciový negarantovaný d.f. 7.86% -1.99% 2.72% 2.64%
365.life dlhopisový garantovaný d.f. -0.67% -0.75% -3.77% 2.37%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.43% 0.04% 0.89% 2.19%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.55% -0.25% -0.41% 1.71%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.29% -0.06% -0.05% 1.57%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.72% -0.40% -0.24% 1.24%