Dôchodok 2. PilierHodnotenie
15x

Celkový objem majetku
8094.79 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 15.11.2018
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 1.55% 1.17% 4.02% 10.08%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 1.53% 1.26% 3.94% 9.75%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 1.48% 1.19% 4.07% 9.33%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 3.22% 1.44% 5.36% 8.59%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.31% -9.28% -8.81% 6.99%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.99% -1.13% 1.03% 3.47%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.47% -1.86% -1.23% 3.14%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.55% -2.37% -2.57% 2.87%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.47% -1.40% -0.97% 2.77%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. -0.37% -2.72% -2.38% 2.5%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.58% 0.21% 1.02% 2.47%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.06% -0.98% -1.14% 2.38%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.42% -1.48% -1.38% 2.34%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0.47% -1.32% -0.00% 2.28%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 0.35% -5.38% -2.30% 2.1%
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0.10% 0.04% -0.06% 2.06%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.14% 0.09% -0.03% 1.91%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.13% -0.08% -0.41% 1.75%
Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.07% -0.51% -0.83% 1.72%