Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
9098.51 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 21.11.2019
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 7.99% 12.68% 14.73% 13.32%
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 3.65% 10.60% 14.82% 10.7%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 3.66% 10.79% 15.21% 10.08%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 1.60% 7.53% 9.53% 8.71%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 1.70% 8.06% 16.36% 8.18%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 3.91% 8.68% 14.36% 4.18%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 1.86% 7.11% 11.40% 3.68%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 1.38% 5.18% 8.53% 3.25%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.44% 6.09% 9.53% 2.82%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 1.33% 4.43% 7.06% 2.78%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. -1.44% 2.84% 4.71% 2.65%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.07% 1.30% 2.70% 2.4%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -1.64% -0.07% 3.26% 2.18%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.16% 0.61% 1.68% 1.89%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.15% 0.45% 1.43% 1.73%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -25.19% -20.51% -14.41% -5.89%