Dôchodok 2. PilierHodnotenie
17x

Celkový objem majetku
8868.74 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 18.07.2019
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 3.53% 14.84% 8.02% 10.47%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 3.51% 14.90% 8.15% 10.18%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 3.56% 15.13% 8.30% 9.82%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 2.36% 12.08% 5.75% 8.7%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 3.54% 16.71% 4.20% 8.07%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 3.39% 12.51% 7.00% 3.94%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 2.42% 9.78% 6.27% 3.56%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 1.88% 6.62% 4.97% 3.18%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 2.37% 9.90% 6.97% 3.17%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 2.11% 8.61% 6.60% 2.75%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 1.69% 6.87% 4.13% 2.71%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. 0.58% 4.64% 3.16% 2.68%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 2.15% 9.04% 4.51% 2.62%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.61% 2.60% 1.84% 2.43%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 1.47% 7.58% -5.64% 2.08%
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0.23% 1.12% 1.11% 2.05%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.30% 1.67% 1.59% 1.94%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.27% 1.49% 1.32% 1.77%
Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.39% 1.67% 1.31% 1.76%