Dôchodok 2. PilierHodnotenie
12x

Celkový objem majetku
7856.59 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 25.05.2018
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 6.10% 4.85% 8.02% 10.98%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 5.98% 4.67% 7.80% 10.61%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 6.21% 4.88% 8.14% 10.16%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 3.85% 2.26% 2.25% 9.43%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 5.49% 4.37% 8.76% 9.28%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 5.02% 3.18% 6.60% 3.75%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 2.07% 0.96% 3.65% 3.43%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.73% -0.56% 1.69% 3.15%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.66% -0.15% 2.91% 2.95%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. -1.26% -0.87% 1.37% 2.74%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 5.43% 4.36% 11.88% 2.72%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 2.29% 1.35% 2.93% 2.58%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.44% -0.48% 0.51% 2.53%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.20% -0.52% 2.03% 2.51%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 2.59% 2.11% 3.83% 2.51%
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0.01% -0.14% 0.24% 2.13%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.03% -0.23% 0.63% 1.96%
Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.10% -0.45% -0.08% 1.81%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.06% -0.46% 0.08% 1.81%