Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
10217.90 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 27.11.2020
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 6.65% 15.74% 5.82% 10.07%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 5.94% 14.42% 3.85% 9.59%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 6.54% 15.72% 5.92% 9.55%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% 8.97% 17.32% 7.92%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 5.01% 12.90% 1.03% 7.75%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 6.23% 14.46% 5.14% 4.23%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 4.40% 11.56% 2.38% 3.59%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 4.94% 11.35% 2.04% 3.41%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 3.80% 10.16% 1.22% 3.11%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 3.79% 10.01% 2.64% 2.82%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 2.88% 8.14% 3.47% 2.82%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. 0.20% 3.04% 4.45% 2.76%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 2.91% 5.80% 11.64% 2.75%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.65% 3.56% 0.84% 2.3%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.31% 2.53% 1.25% 1.85%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.21% 1.87% 1.02% 1.68%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.42% 3.68% -35.34% 1.43%