Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
10754.64 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 12.05.2021
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 1.43% 17.03% 29.03% 10.49%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 1.47% 17.66% 30.53% 10.44%
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 4.19% 13.61% 5.58% 10.31%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 1.77% 15.49% 27.29% 8.71%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% 8.97% 17.32% 7.92%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 1.58% 15.42% 27.93% 4.77%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 1.45% 11.96% 22.42% 4.03%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.86% 8.73% 18.75% 4.02%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.99% 8.13% 17.40% 3.38%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.43% 5.43% 14.58% 2.92%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -5.08% 5.87% 10.44% 2.91%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.00% 3.42% 10.61% 2.82%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. 0.01% -3.11% 0.09% 2.49%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.01% 0.64% 3.99% 2.25%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.17% -0.33% 2.17% 1.77%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.17% 0.98% 0.89% 1.66%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.26% -0.10% 3.77% 1.33%