Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
11412.73 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
Uniqa
VÚB Generali
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 25.09.2021
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.45% 10.57% 31.36% 11.2%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.42% 10.39% 30.20% 10.75%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. -0.45% 10.66% 31.29% 10.72%
365.life indexový negarantovaný d.f. -0.61% 9.16% 28.64% 8.93%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% 8.97% 17.32% 7.92%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.21% 8.25% 25.20% 4.91%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.10% 6.94% 16.68% 4.48%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.86% 6.63% 19.60% 4.13%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.28% 4.30% 13.83% 3.43%
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.47% 4.70% 12.83% 3.15%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.38% 4.77% 11.34% 3.05%
365.life dlhopisový garantovaný d.f. -0.80% -0.07% -2.59% 2.42%
365.life akciový negarantovaný d.f. 0.49% -14.46% -1.04% 2.29%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.18% 0.53% 1.65% 2.22%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.41% 0.32% 0.55% 1.75%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.20% 0.27% 0.50% 1.6%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.44% 0.30% 0.99% 1.33%