Dôchodok 2. PilierHodnotenie
6x

Celkový objem majetku
7388.79 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 23.09.2017
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 31.03% 30.63% 38.71% 4.48%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 28.11% 27.72% 35.62% 4.29%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 27.39% 27.00% 34.86% 4.24%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 25.41% 25.03% 32.77% 4.11%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 17.95% 17.59% 24.87% 3.6%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 14.76% 14.41% 21.49% 3.37%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 14.47% 14.13% 21.19% 3.35%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 12.86% 12.52% 19.48% 3.24%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 9.02% 8.69% 15.41% 2.95%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. 8.28% 7.95% 14.63% 2.89%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 5.34% 5.02% 11.52% 2.67%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 3.97% 3.65% 10.06% 2.56%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 2.73% 2.42% 8.76% 2.46%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0.88% 0.57% 6.79% 2.31%
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0.02% -0.29% 5.88% 2.24%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -2.22% -2.52% 3.51% 2.06%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -2.65% -2.94% 3.06% 2.02%
Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -3.70% -3.99% 1.95% 1.93%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. -3.87% -4.16% 1.77% 1.92%