Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
11378.29 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
Uniqa
VÚB Generali
NN
365 life
Údaje k dôchodkovým fondom k 24.05.2022
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -7.61% -9.51% 5.30% 10.08%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -7.75% -9.35% 5.28% 9.68%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. -7.77% -9.54% 5.37% 9.64%
365.life indexový negarantovaný d.f. -6.49% -9.15% 2.96% 7.87%
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -8.24% -16.03% -7.15% 5.85%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -6.72% -9.76% 2.63% 4.46%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -7.41% -10.71% -1.19% 3.59%
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -3.91% -7.02% -0.35% 2.77%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -5.98% -11.72% -5.59% 2.74%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -6.11% -13.01% -3.82% 2.65%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -4.67% -11.89% -5.41% 2.34%
365.life dlhopisový garantovaný d.f. -2.09% -5.96% -6.13% 1.95%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -1.25% -7.95% -7.78% 1.63%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.69% -4.58% -4.31% 1.39%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.40% -2.51% -2.29% 1.38%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -1.58% -7.80% -7.68% 0.44%
365.life akciový negarantovaný d.f. -9.16% -36.02% -28.82% 0.35%