Dôchodok 2. PilierHodnotenie
8x

Celkový objem majetku
7520.96 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 21.11.2017
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 31.34% 33.27% 40.94% 4.66%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 28.49% 30.38% 37.88% 4.48%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 25.75% 27.60% 34.95% 4.3%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 24.49% 26.32% 33.59% 4.22%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 18.88% 20.63% 27.57% 3.84%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 14.08% 15.76% 22.42% 3.5%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 12.74% 14.40% 20.99% 3.4%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 10.63% 12.26% 18.72% 3.25%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 7.07% 8.65% 14.90% 2.98%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. 5.77% 7.33% 13.50% 2.88%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 2.90% 4.42% 10.42% 2.66%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 1.92% 3.42% 9.37% 2.58%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 1.24% 2.73% 8.64% 2.53%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -0.48% 0.99% 6.80% 2.39%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -1.16% 0.30% 6.07% 2.33%
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -2.42% -0.98% 4.72% 2.23%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -4.43% -3.02% 2.56% 2.06%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. -6.08% -4.70% 0.79% 1.92%
Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -6.10% -4.72% 0.77% 1.92%