Dôchodok 2. PilierHodnotenie
14x

Celkový objem majetku
8042.89 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 18.09.2018
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.92% 7.25% 11.50% 10.76%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -0.94% 7.08% 11.35% 10.42%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. -0.91% 7.35% 11.64% 9.99%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. -0.75% 7.98% 12.48% 9.18%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -2.04% 0.93% -2.92% 7.9%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.77% 4.46% 8.20% 3.7%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.49% 1.19% 2.71% 3.32%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.44% -0.74% -0.25% 2.99%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.10% 0.41% 2.39% 2.9%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.22% 2.98% 4.43% 2.61%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. 0.30% -2.09% -0.99% 2.6%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -1.67% 1.34% 10.74% 2.59%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.09% -0.13% 1.20% 2.46%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -0.59% 2.81% 4.07% 2.44%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.07% -1.12% -0.62% 2.43%
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -0.07% 0.20% 0.09% 2.09%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.15% 0.16% 0.27% 1.93%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.15% 0.01% -0.11% 1.78%
Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.06% -0.21% -0.49% 1.76%