Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
7193.76 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky