Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
8864.94 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 06.04.2020
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% 8.97% 17.32% 7.92%
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. -21.36% -17.54% -13.62% 7.01%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -21.14% -17.35% -13.43% 6.76%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. -21.47% -17.63% -13.60% 6.44%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. -19.75% -18.05% -15.22% 5.35%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% -0.08% 6.65% 2.75%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. -1.70% -1.19% 4.65% 2.66%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -19.18% -15.52% -12.22% 2.64%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -16.25% -13.64% -10.19% 2.44%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -1.77% 0.58% 2.38% 2.37%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -14.43% -12.16% -9.93% 2.17%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -4.18% -3.63% -2.05% 2.09%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. -10.53% -8.88% -6.38% 1.99%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -2.80% -2.58% -1.50% 1.69%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. -2.22% -2.06% -1.10% 1.57%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -3.26% -36.27% -33.25% -7.22%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -14.52% -8.69% -3.29% -31.66%