Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
9698.18 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 09.08.2020
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.30% -9.00% 5.25% 9.15%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.30% -9.77% 4.18% 8.76%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 0.31% -8.87% 5.53% 8.62%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% 8.97% 17.32% 7.92%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 0.33% -9.89% -0.78% 6.97%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.54% -7.11% 6.02% 3.78%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 1.58% -6.43% 2.22% 3.29%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 1.88% -5.54% 0.99% 2.89%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. 1.04% 2.49% 2.18% 2.78%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 1.03% -5.44% 1.32% 2.64%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 3.72% 5.48% 8.03% 2.63%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 1.26% -3.48% 1.15% 2.59%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.72% -3.56% 2.50% 2.57%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.78% -0.91% -0.23% 2.26%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.56% -0.07% -0.01% 1.82%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.44% 0.00% -0.06% 1.67%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.73% 0.87% 0.62% 1.34%