Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
9375.61 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 01.06.2020
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 3.49% -8.11% 2.32% 8.97%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 3.14% -8.91% 1.42% 8.59%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 3.56% -8.00% 2.59% 8.43%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% 8.97% 17.32% 7.92%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 2.59% -10.49% -3.11% 6.78%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 3.37% -7.64% 2.11% 3.54%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 2.67% -7.71% -0.75% 3.05%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. 0.66% 0.32% 3.75% 2.65%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 2.42% -7.42% -2.36% 2.63%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 1.86% -4.02% 0.87% 2.44%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -0.52% 2.80% 6.47% 2.38%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 2.68% -5.94% 0.57% 2.35%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.63% -2.23% -0.95% 2.16%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 3.42% -7.35% 0.11% 1.92%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.43% -1.18% -0.54% 1.75%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.23% -0.82% -0.32% 1.62%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.88% -0.99% -0.57% 1.13%