Dôchodok 2. Pilier
Celkový objem majetku
9036.28 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 23.09.2019
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 4.51% 6.68% 7.34% 10.37%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 4.50% 6.64% 7.45% 10.09%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 4.56% 6.87% 7.67% 9.75%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 3.23% 5.68% 4.92% 8.63%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 6.06% 6.48% 7.93% 7.99%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 4.65% 5.44% 7.78% 3.97%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 2.51% 4.84% 6.84% 3.58%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 1.46% 5.92% 7.59% 3.23%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 1.82% 3.21% 5.51% 3.18%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.70% 6.21% 7.96% 2.83%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. -1.71% 5.06% 5.25% 2.79%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 1.70% 3.64% 4.29% 2.73%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 2.85% 4.30% 5.03% 2.63%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.10% 1.77% 2.33% 2.42%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -1.47% 2.35% -1.64% 2.33%
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -0.37% 1.09% 1.42% 2.04%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.35% 1.20% 1.89% 1.93%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.36% 1.08% 1.69% 1.77%
Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.41% 1.21% 1.74% 1.75%