Dôchodok 2. PilierHodnotenie
1x

Celkový objem majetku
7280.08 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 21.07.2017
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. -2.32% 1.02% 9.10% 11.09%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -2.36% 1.03% 9.18% 10.7%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. -2.31% 1.10% 9.28% 10.11%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -1.57% 7.89% 20.80% 10.1%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. -3.85% 0.84% 8.18% 8.84%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -1.64% 2.50% 10.23% 3.45%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.74% 3.16% 7.95% 3.36%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.55% 2.50% 4.45% 3.23%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.45% 4.22% 7.75% 2.93%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. -0.10% 1.46% 2.03% 2.84%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.02% 1.40% 1.70% 2.68%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.41% 3.48% 4.97% 2.54%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. -1.17% 0.65% 3.06% 2.51%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -1.13% 2.17% 6.89% 2.33%
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -0.22% 0.28% 0.04% 2.26%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.22% 0.57% -0.08% 2.06%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -1.49% 1.18% 8.02% 1.96%
Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.15% 0.24% -0.03% 1.94%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.33% 0.24% -0.45% 1.93%