Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
11444.29 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
Uniqa
VÚB Generali
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 20.09.2021
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.29% 11.87% 29.64% 11.3%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.27% 11.62% 28.51% 10.85%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. -0.29% 11.97% 29.56% 10.82%
365.life indexový negarantovaný d.f. -0.19% 10.87% 27.84% 9.02%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% 8.97% 17.32% 7.92%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.18% 9.33% 24.44% 4.97%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.04% 7.47% 15.76% 4.61%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.59% 7.73% 18.57% 4.19%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.09% 5.21% 13.15% 3.49%
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.39% 5.21% 12.35% 3.18%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.20% 5.14% 10.79% 3.09%
365.life dlhopisový garantovaný d.f. -0.43% 0.16% -2.15% 2.44%
365.life akciový negarantovaný d.f. -1.67% -13.89% -1.66% 2.37%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.09% 0.60% 1.71% 2.23%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.31% 0.38% 0.63% 1.75%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.15% 0.31% 0.56% 1.6%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.35% 0.45% 1.08% 1.34%