Dôchodok 2. Pilier

Celkový objem majetku
9330.71 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 22.01.2020
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 1.37% 11.77% 17.00% 11.91%
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 3.43% 10.30% 25.35% 11.11%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 3.46% 10.41% 25.82% 10.51%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 2.89% 6.02% 17.76% 8.93%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% 3.55% 20.52% 7.98%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 3.25% 10.00% 22.61% 4.47%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 2.28% 6.32% 16.19% 3.86%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 1.85% 4.62% 11.11% 3.39%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 1.50% 4.17% 10.91% 2.9%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.00% 1.68% 10.21% 2.78%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. -0.25% 0.15% 4.84% 2.63%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.12% 0.61% 3.17% 2.39%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 0.91% 2.78% 10.24% 2.23%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -0.03% 0.02% 1.76% 1.87%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.01% -0.06% 1.51% 1.71%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. -0.06% -23.84% -11.36% -0.73%