Dôchodok 2. PilierHodnotenie
17x

Celkový objem majetku
8631.20 mil.€
Ďalšie grafy podľa správcovských spoločností
ALLIANZ
AXA
VÚB Generali
NN
AEGON
DSS Pošt.banky
Údaje k dôchodkovým fondom k 23.05.2019
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
1 mesiac 6 mesiacov 1 rok Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.34% 7.55% 5.90% 10.21%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -0.34% 7.62% 6.08% 9.92%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. -0.31% 7.78% 6.17% 9.55%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. -0.01% 5.32% 4.12% 8.48%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -0.50% 9.43% -1.58% 7.78%
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. -1.56% 5.87% 3.78% 3.73%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -0.73% 5.49% 2.72% 3.37%
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. -1.14% 3.72% 1.26% 3.02%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -1.58% 3.65% 2.35% 2.91%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. -0.10% 3.55% 3.03% 2.61%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. 0.53% 2.57% -0.47% 2.56%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. -1.11% 3.48% 2.23% 2.49%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. -0.38% 4.39% 2.07% 2.47%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 0.07% 1.58% 0.50% 2.39%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. -2.87% 5.27% -2.87% 2.29%
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 0.23% 0.70% 0.80% 2.03%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.20% 1.19% 1.36% 1.92%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. 0.24% 1.12% 1.08% 1.76%
Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 0.16% 1.19% 0.72% 1.73%