UNIQA

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný 17.08% 7.96% 11.37% 5.31% -6.40% 29.28% 4.02% 21.78% 11.44%
Akciový negarantovaný UNIQA 8.60% 3.24% 5.88% 2.37% -2.72% 12.21% 2.65% 8.84% 3.21%
Dlhopisový garantovaný 3.34% -0.29% 1.33% 0.43% -0.30% 1.45% 0.97% -0.25% 1.57%
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený