UNIQA

Rozdelenie majetku fondov UNIQA
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov UNIQA
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný 11.37% 5.31% -6.40% 29.28% 4.02% 28.60% -14.09% 8.87% 9.58%
Akciový negarantovaný UNIQA 5.88% 2.37% -2.72% 12.21% 2.65% 11.47% -10.85% 4.86% 2.68%
Dlhopisový garantovaný 1.33% 0.43% -0.30% 1.45% 0.97% -0.24% -4.02% -1.12% 1.13%
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený