UNIQA

Rozdelenie majetku fondov UNIQA
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov UNIQA
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
3 mesiace 1 rok 5 rokov 10 rokov Od vzniku fondu (p.a.)
UNIQA - Indexový negarantovaný 5.750% 19.030% 9.841% 9.958% 10.197%
UNIQA - Dlhopisový garantovaný -0.153% -2.448% -0.974% -0.094% 1.034%
UNIQA - Akciový negarantovaný UNIQA 3.025% 10.639% 4.052% 4.318% 3.010%