Online kalkulačka – Termínovaný vklad
Online kalkulačka vám vypočíta sumu, ktorú môžete získať s využitím termínovaného vkladu ktoré ste si do kalkulačky zadali. Kalkulačka zohľadňuje aj daň z úroku. Poplatky za využívanie termínovaných vkladov banky zvyčajne neúčtujú, preto tieto ani nie sú v kalkulačke zohľadnené. Ak chcete mať prepočty reálnejšie, zvoľte si takú úrokovú sadzbu, ktorú niektorá z bánk aktuálne ponúka. Ich prehľad a porovnanie tých najlepších nájdete nižšie.


Hodnotenie
16x

Výsledok

vašich výnosov

Výnos pred zdanením
70,00 €
Výnos po zdanení
56,70 €
Vklad / výnos
TIP:
Termínované vklady nie sú určené pre dlhodobé ukladanie peňazí. Aj banky ponúkajú termínované vklady na dobu troch maximálne piatich rokov. Po ukončení termínovaného vkladu sa môžete rozhodnúť, či si peniaze z vkladu vyberiete, alebo sa automaticky uložia na ďalšie obdobie s rovnakou dobou, ako ste mali doteraz.

Tieto termínované vklady by vás mohli zaujímať

AKCIA: Limitovaná ponuka - úrokový bonus + 0,15 % p. a. pri viazanosti na 36 mesiacov

'> AKCIA: Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu až 4% p.a. v rámci programu DUET PLUS. Program DUET PLUS je kombinácia 12 mesačného jednorazového termínovaného vkladu v EUR a investície do podielových fondov Pioneer Investments.
Minimálna celková výška vložených prostriedkov je 1 500 € s možnosťou ľubovoľne rozložiť prostriedky v rámci investičnej časti z vybraných podielových fondov Pioneer Investments.

Varianty investície medzi jednorazovým TV a investíciou do podielových fondov:

  • variant a) pomer investície 1:2, s úrokovou sadzbou 2 % p.a.
  • variant b) pomer investície 1:3, s úrokovou sadzbou 3 % p.a.
  • variant c) pomer investície 1:4, s úrokovou sadzbou 4 % p.a.
'> AKCIA: Možnosť získať úrokovú sadzbu 1,50 % pri Termínovanom vklade v mene USD.

Úrokovú sadzbu získa majiteľ účtu, ktorý si založí 6 mesačný ČSOB Termínovaný vklad v USD v termíne od 09.10.2017 do 30.11.2017 a zároveň si v rovnakom termíne podá pokyn na nákup Horizon USD Low , alebo KBC EF Medical Technologies,  alebo Horizon Access Fund China,  alebo KBC EF Technology, alebo Perspective World Selection 100  Absolute Performance USD 2.

Minimálny vklad je 500 USD na Termínovaný vklad a 500 USD na vybraný investičný produkt.

Úroková sadzba 1,50 %  sa vzťahuje iba na prípady, kedy ČSOB Termínovaný vklad a zároveň Investičné produkty sú zriadené na jedno rodné číslo.

 

 

'> AKCIA: Ak si klient do 15.12.2017 rozloží svoju investíciu do podielových fondov VÚBAM a Termínovaného vkladu v mene EUR s viazanosťou na 12 mesiacov, získa výhodný úrok 2,00% p.a. na Termínovanom vklade.

Ide o kombinovanú investíciu s viazanosťou 12 M na Termínovanom vklade a podielových fondov VÚBAM - Dynamické portfólio, Flexible Magnifica, Active Magnifica a Flexibilný konzervatívny fond.

Podmienkou výhodného úročenia na Termínovanom vklade je minimálna investícia 1 000 € rozdelená v pomere 1:2 na Termínovaný vklad s Flexibilným konzervatívnym fondom alebo Dynamickým portfóliom alebo minimálna investícia 1 500 € rozdelená v pomere 1:2 na Termínovaný vklad s fondom Active Magnifica alebo Flexible Magnifica.

Po uplynutí prvého obdobia viazanosti Termínovaného vkladu je tento vklad úročený štandardnou úrokovou sadzbou platnou pre 12 mesačný Termínovaný vklad.

Ponuka platí do 15.12.2017

Špeciálna ponuka - úroková sadzba na Termínovanom vklade s viazanosťou na  9M

V mene USD je úroková sadzba  1,50 % a v mene  GBP je úroková sadzba 1,00 %.

Možnosť realizovať prídavné vklady s tým, že všetky prídavné vklady majú rovnaký deň splatnosti.

'>
Banka Názov produktu Úroková sadzba Zarobený úrok
1. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad s osobným účtom 1,00 % 16,20 € Detail
2. Termínovaný vklad banky Privatbanka FIX Konto 0,95 % 15,39 € Detail
3. Termínovaný vklad banky Vklad 0,40 % 6,48 € Detail
4. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,40 % 6,48 € Detail
5. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,20 % 3,24 € Detail
6. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,20 % 3,24 € Detail
7. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad s obnovou 0,17 % 2,75 € Detail
8. Termínovaný vklad banky otp TERMÍNOVANÝ vklad 0,15 % 2,43 € Detail
9. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad TOP ISTOTA 0,15 % 2,43 € Detail
10. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,15 % 2,43 € Detail
11. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,15 % 2,43 € Detail
12. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,10 % 1,62 € Detail
13. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,10 % 1,62 € Detail

Porovnaj termínované vklady