Online kalkulačka – Termínovaný vklad


Výsledok

vašich výnosov

Výnos pred zdanením
70,00 €
Výnos po zdanení
56,70 €
Vklad / výnos
TIP:
Termínované vklady nie sú určené pre dlhodobé ukladanie peňazí. Aj banky ponúkajú termínované vklady na dobu troch maximálne piatich rokov. Po ukončení termínovaného vkladu sa môžete rozhodnúť, či si peniaze z vkladu vyberiete, alebo sa automaticky uložia na ďalšie obdobie s rovnakou dobou, ako ste mali doteraz.

Tieto termínované vklady by vás mohli zaujímať

UŽITOČNÉHO ÚČTU (debetné transakcie vo výške min.200 € mesačne prostredníctvom platobnej karty, pravidelných platieb formou inkasa, trvalého príkazu alebo cez elektronické bankovníctvo - Internet banking alebo mobilná aplikácia).

Podmienky získania odmeny: 

 • v prípade neuskutočnenia výberu/prevodu prostriedkov počas doby viazanosti,
 • pre prvé 2 termínované vklady do výšky max. 100 000 € na 1 termínovaný vklad.

 

'> AKCIA: Termínovaný vklad na 24 mesiacov s úrokom 0,40 % p.a.

 Pri Termínovanom vklade  s viazanosťou 24 mesiacov, možnosť získať odmenu  vo výške +0,20 % p. a. k štandardnému úroku  pri aktívnom využívaní UŽITOČNÉHO ÚČTU (debetné transakcie vo výške min.200 € mesačne prostredníctvom platobnej karty, pravidelných platieb formou inkasa, trvalého príkazu alebo cez elektronické bankovníctvo - Internet banking alebo mobilná aplikácia).

Podmienky získania odmeny: 

 • v prípade neuskutočnenia výberu/prevodu prostriedkov počas doby viazanosti,
 • pre prvé 2 termínované vklady do výšky max. 100 000 € na 1 termínovaný vklad.

 

'> AKCIA: Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu až 4% p.a. v rámci programu DUET PLUS. Program DUET PLUS je kombinácia 12 mesačného jednorazového termínovaného vkladu v EUR a investície do podielových fondov Pioneer Investments.
Minimálna celková výška vložených prostriedkov je 1 500 € s možnosťou ľubovoľne rozložiť prostriedky v rámci investičnej časti z vybraných podielových fondov Pioneer Investments.

Varianty investície medzi jednorazovým TV a investíciou do podielových fondov:

 • variant a) pomer investície 1:2, s úrokovou sadzbou 2 % p.a.
 • variant b) pomer investície 1:3, s úrokovou sadzbou 3 % p.a.
 • variant c) pomer investície 1:4, s úrokovou sadzbou 4 % p.a.
'> AKCIA: Od 23.09.2019 do 31.12.2019 možnosť získať úrokovú sadzbu 2,00% pri Termínovanom vklade s viazanosťou na 6 mesiacov.

Podmienky:

Majiteľ Účtu  svoje finančné prostriedky uloží na Účet a zároveň investuje v nasledovnom pomere:

 • 25% finančných prostriedkov, najmenej však 500 €, vloží na svoj 6 mesačný Účet v mene € v termíne od 23.09.2019 do 31.12.2019 a zároveň
 • 75% finančných prostriedkov (vrátane vstupných poplatkov), najmenej však 1 500 €, investuje v rovnakom termíne v pobočkách Banky tak, že podá pokyn na nákup Fondu v mene € z aktuálnej ponuky Banky

Majiteľ Účtu, ktorý splní podmienky uvedené v predchádzajúcej vete, bude mať na prvé obdobie viazanosti vkladu úročený vklad úrokovou sadzbou 2,00% p. a., a to ku dňu založenia vkladu.

V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je úroková sadzba vo výške 0,01% p. a. a to od počiatku vkladu.

 

'> AKCIA: Od 1.10.2019 do 30.11.2019 možnosť získať bonusovú úrokovú sadzbu + 2 % p.a. v rámci Duálneho vkladu

Podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby 

Prostredníctvom ktorejkoľvek pobočky Tatra banky si otvoríte:

 • založiť si nový Termínovaný vklad s viazanosťou 12 mesiacov
 • zadať jednorazovú investíciu do Balanced fondu
 • minimálny objem investície je 4 000 € v pomere 1:3 Termínovaný vklad a Balanced fond  (t min. 1 000 € jednorazový vklad na Termínovaný vklad a min. 3 000 €  jednorazová investícia do Balanced fondu)
 • suma investovaná do Balanced fondu musí byť vždy minimálne vo výške trojnásobku vkladu na Termínovaný vklad
'>
Banka Názov produktu Úroková sadzba Zarobený úrok
1. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad s osobným účtom 1,00 % 16,20 € Detail
2. Termínovaný vklad banky Privatbanka FIX Konto 0,95 % 15,39 € Detail
3. Termínovaný vklad banky Vklad 0,40 % 6,48 € Detail
4. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad s UŽITOČNÝM ÚČTOM 0,20 % 3,24 € Detail
5. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,20 % 3,24 € Detail
6. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,20 % 3,24 € Detail
7. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,20 % 3,24 € Detail
8. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad s obnovou 0,17 % 2,75 € Detail
9. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad TOP ISTOTA 0,15 % 2,43 € Detail
10. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,15 % 2,43 € Detail
11. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,15 % 2,43 € Detail
12. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,10 % 1,62 € Detail
13. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,10 % 1,62 € Detail
14. Termínovaný vklad banky otp TERMÍNOVANÝ vklad 0,05 % 0,81 € Detail

Porovnaj termínované vklady