Online kalkulačka – Termínovaný vklad
Hodnotenie
59x

Výsledok

vašich výnosov

Výnos pred zdanením
70,00 €
Výnos po zdanení
56,70 €
Vklad / výnos
TIP:
Termínované vklady nie sú určené pre dlhodobé ukladanie peňazí. Aj banky ponúkajú termínované vklady na dobu troch maximálne piatich rokov. Po ukončení termínovaného vkladu sa môžete rozhodnúť, či si peniaze z vkladu vyberiete, alebo sa automaticky uložia na ďalšie obdobie s rovnakou dobou, ako ste mali doteraz.

Tieto termínované vklady by vás mohli zaujímať

AKCIA: Pri viazanosti na 3 roky termínované vklady s úrokovým bonusom + 0,15 % p.a.

 

'> AKCIA: Od 1.7.2018 do 31.12.2018 možnosť zriadiť UŽITOČNÝ VKLAD II. s úrokovou sadzbou 1,50 % a viazanosťou na 24 mesiacov.

Podmienky priznania úrokovej sadzby:

Potrebné okrem vkladu na UŽITOČNÝ VKLAD II. zrealizovať aj investíciu do fondu KAPITÁLOVÝ FOND, o.p.f. spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.,

Sumu, ktorú chce klient investovať, rozdelí na dve časti:  ⅓ sumy vloží na termínovaný vklad a  ⅔ investuje do podielového fondu.

Minimálna investícia od 1 000 €.

Vklady do 332,99 € sú úročené sadzbou 0,01% p.a.

Na UŽITOČNÝ VKLAD II. sa nevzťahujú podmienky kampane VEĽKÉ PLUS.

 

'> AKCIA: Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu až 4% p.a. v rámci programu DUET PLUS. Program DUET PLUS je kombinácia 12 mesačného jednorazového termínovaného vkladu v EUR a investície do podielových fondov Pioneer Investments.
Minimálna celková výška vložených prostriedkov je 1 500 € s možnosťou ľubovoľne rozložiť prostriedky v rámci investičnej časti z vybraných podielových fondov Pioneer Investments.

Varianty investície medzi jednorazovým TV a investíciou do podielových fondov:

  • variant a) pomer investície 1:2, s úrokovou sadzbou 2 % p.a.
  • variant b) pomer investície 1:3, s úrokovou sadzbou 3 % p.a.
  • variant c) pomer investície 1:4, s úrokovou sadzbou 4 % p.a.
'> AKCIA: Od 15.11.2018 do 31.12.2018 Možnosť získať úrokovú sadzbu 3% pri Termínovanom vklade s viazanosťou na 18 mesiacov.

Podmienky:

Majiteľ Účtu  svoje finančné prostriedky uloží na Účet a zároveň investuje v nasledovnom pomere:

  • 25% finančných prostriedkov, najmenej však 500 €, vloží na svoj 18 mesačný Účet v mene € v termíne od 02.05.2018 do 31.12.2018 a zároveň
  • 75% finančných prostriedkov (vrátane vstupných poplatkov), najmenej však 2.000 €, investuje v rovnakom termíne v pobočkách Banky tak, že podá pokyn na nákup Fondu v mene € z aktuálnej ponuky Banky

Majiteľ Účtu, ktorý splní podmienky uvedené v predchádzajúcej vete, bude mať na prvé obdobie viazanosti vkladu úročený vklad úrokovou sadzbou 1,50% p. a., a to ku dňu založenia vkladu.

V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je úroková sadzba vo výške 0,01% p. a. a to od počiatku vkladu.

 

'>
Banka Názov produktu Úroková sadzba Zarobený úrok
1. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad s osobným účtom 1,10 % 17,82 € Detail
2. Termínovaný vklad banky Privatbanka FIX Konto 0,95 % 15,39 € Detail
3. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,50 % 8,10 € Detail
4. Termínovaný vklad banky Vklad 0,40 % 6,48 € Detail
5. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,30 % 4,86 € Detail
6. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,20 % 3,24 € Detail
7. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad s obnovou 0,17 % 2,75 € Detail
8. Termínovaný vklad banky otp TERMÍNOVANÝ vklad 0,15 % 2,43 € Detail
9. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad TOP ISTOTA 0,15 % 2,43 € Detail
10. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,15 % 2,43 € Detail
11. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,15 % 2,43 € Detail
12. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,10 % 1,62 € Detail
13. Termínovaný vklad banky Termínovaný vklad 0,10 % 1,62 € Detail

Porovnaj termínované vklady