Vklad Raiffeisen BankBez akýchkoľvek limitov môžete vložiť toľko, koľko sa rozhodnete vy a to v hotovosti či prevodom.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 0 € Na konci vkladu Mesačne Nie, len na konci viazanosti Nie, len s poplatkom.
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti, uzavretie písomnej zmluvy, vklad hotovosti priamo v pobočke, alebo neskôr prevodom z ktorejkoľvek banky.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Strata celého úroku z vyberanej sumy.

ODDO12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov
0 €neobmedzene2,00%2,50%2,50%