Americká hypotéka

Americká hypotéka, alebo aj bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou je hypotéka bez účelu, kedy banka neskúma načo klient finančné prostriedky využije, ale hypotéka musí byť zabezpečená nehnuteľnosťou (výška poskytnutého úveru je závislá od hodnoty zakladanej nehnuteľnosti). Založená nehnuteľnosť nemusí byť vo vlastníctve žiadateľa o úver, ale môže byť vo vlastníctve tretej osoby, ktorá však musí dať písomný súhlas so založením jej nehnuteľnosti. Najviac banky akceptujú najmä dostavané nehnuteľnosti, ktoré sú určené na bývanie. Niektoré banky poskytujú americké hypotéky až do výšky 90% založenej nehnuteľnosti, zvyčajne však do výšky 70%. Hodnotu nehnuteľnosti určujú znalci. Niektoré banky majú aj vlastných znalcov, alebo spolupracujú s vybranými znalcami, a preto je vhodné konzultovať s bankou o ich výbere vopred. Americká hypotéka ma zvyčajne dobu splatnosti od 1 do 20 rokov.

O americkú hypotéku žiadajú predovšetkým klienti, ktorým nebol bankou schválený bežný hypotekárny úver, alebo nechcú použiť finančné prostriedky z úveru na investíciu do nehnuteľnosti, prípadne použitie peňazí na účely bývania nevedia banke vydokladovať. Požiadať o ňu môže klient ak je starší ako 18 rokov, maximálny vek 65 rokov, s trvalým bydliskom v SR ale aj cudzinec s trvalým bydliskom na území SR.

Americká hypotéka má výhodu oproti klasickému spotrebnému úveru je, že banky ponúkajú nižšiu úrokovú sadzbu s dlhšou dobou splácania, a tým, že je úver zabezpečený nehnuteľnosťou, tak aj vyššiu sumu úveru.

Americká hypotéka má nevýhodu hlavne vo vyšších poplatkoch, ako pri spotrebnom úvere alebo pôžičke - poplatky na katastri (poplatok za katastrálnu mapu, za list vlastníctva, vklad na kataster a pod.), ohodnotenie nehnuteľnosti (výška poplatku závislí od hodnoty zakladanej nehnuteľnosti), poplatok za poskytnutie úveru a mesačný poplatok za správu účtu. Poplatok za poskytnutie úveru je vo väčšine určený ako % z hodnoty poskytnutého úveru. Niektoré banky majú fixnú výšku poplatku za spracovanie, ktorá sa odvíja od výšky poskytnutého úveru.

Užitočné články o hypotékach

Odborníci Finančného kompasu v médiách