VÚB Hypotéka bezúčelová VÚB


Klient nepotrebuje žiadne doklady k preukazovaniu účelu, peniaze z úveru poukáže banka  na účet. Možnosť získať väčšiu sumu peňazí vďaka zabezpečeniu nehnuteľnosťou, splátky je môžné rozložiť na dlhšie obdobie.

 

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 10000 € 500000 € 1 30 80 % 80 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia:  100% zľava za poskytnutie hypotéky, stačí ak má klient najneskôr pri podpise zmluvy k hypotéke akýkoľvek bežný účet vo VÚB banke.
Úrokové sadzby s 0,20 % zľavou za zmluvné poistenie úveru platné od 16.3.2023: 

 • Fix 1 od 4,39% p.a.
 • Fix 3 od 4,39% p.a.
 • Fix 4 od 4,39% p.a.
 • Fix 5 od 4,49% p.a.
 • Fix 6 od 4,49% p.a.
 • Fix 8 od 4,79% p.a.
 • Fix 10 od 4,79% p.a.

Zelená hypotéka
100% zľava z poplatku za zelenú hypotéku, ak klient pri stavbe alebo rekonštrukcii využije zelené technológie.
Banka akceptuje tieto zelené technológie:

 • nízkoenergetické, resp. pasívne domy s energetickým certifikátom A,
 • solárne kolektory na ohrev vody,
 • fotovoltické články na výrobu elektrickej energie,
 • rekuperačné jednotky,
 • kotle na biomasu.

Banka ponúka pre Zelenú hypotéku pri 3-ročnej fixácií úrokovú sadzbu 4,39 % pre všetkých klientov po zľave za poistenie.

Možnosť zriadenia Sporiaceho účtu k hypotéke  so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Nie

Občan Slovenskej republiky alebo aj cudzí štátny príslušník od 18 do 70 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí.

Ak je vek žiadateľa v čase podania žiadosti o hypotéku do 55 rokov, maximálna hranica veku ku dňu splatenia hypotéky je 70 rokov.

Ak je vek žiadateľa v čase podania žiadosti o hypotéku nad 55 rokov, maximálna hranica veku ku dňu splatenia hypotéky je 68 rokov.

K žiadosti potrebuje klient predložiť doklad totožnosti.

Potvrdenie o príjme nemusí klient dokladovať, banka si ho overí v Sociálnej poisťovni sama.

K zakladanej nehnuteľnosti je potrebný znalecký posudok. Ak ho klient nemá alebo nevie, na ktorého znalca sa má obrátiť, hypotekárny špecialista mu odporučí znalca.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
200 € 200 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady, max. 1% z predčasne splatenej sumy alebo z výšky mimoriadnej splátky
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
3% p. a. Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €