VÚB Hypotéka bezúčelová VÚB


Klient nepotrebuje žiadne doklady k preukazovaniu účelu, peniaze z úveru poukáže banka  na účet. Možnosť získať väčšiu sumu peňazí vďaka zabezpečeniu nehnuteľnosťou, splátky je môžné rozložiť na dlhšie obdobie.

 

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 6 600 € Maximálna výška úveru závisí od hodnoty a typu založenej nehnuteľnosti, od lokality nehnuteľnosti a bonity klienta € 1 25 80 % 80 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia: Úroková sadzba od 0,89 % p.a. pre všetky hypotéky s fixáciou na 3 roky.

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.

Možnosť zriadenia Sporiaceho účtu k hypotéke  so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

Stála ponuka preplatenia nákladov za znalecký posudok vo výške 150 € v prípade, ak si klient k hypotéke zvolí všetky vybrané voliteľné služby:

  • aktívny účet,
  • poistenie úveru,
  • poistenie nehnuteľnosti,
  • poistenie domácnosti

Úrokové sadzby: 

  • Fix 1 od 1,29% p.a.
  • Fix 3 od 0,89% p.a.
  • Fix 4 od 1,09% p.a.
  • Fix 5 od 1,19% p.a.
  • Fix 10 od 1,79% p.a.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
20% z objemu úveru v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia úverovej zmluvy Nie

Občan Slovenskej republiky alebo aj cudzí štátny príslušník od 18 do 70 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí.

Ak je vek žiadateľa v čase podania žiadosti o hypotéku do 55 rokov, maximálna hranica veku ku dňu splatenia hypotéky je 70 rokov.

Ak je vek žiadateľa v čase podania žiadosti o hypotéku nad 55 rokov, maximálna hranica veku ku dňu splatenia hypotéky je 68 rokov.

K žiadosti potrebuje klient predložiť doklad totožnosti.

Potvrdenie o príjme nemusí klient dokladovať, banka si ho overí v Sociálnej poisťovni sama.

K zakladanej nehnuteľnosti je potrebný znalecký posudok. Ak ho klient nemá alebo nevie, na ktorého znalca sa má obrátiť, hypotekárny špecialista mu odporučí znalca.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
200 € 200 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady, max. 1% z predčasne splatenej sumy alebo z výšky mimoriadnej splátky
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
3% p. a. Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €