Investičná kalkulačka


Výsledok

hodnota vašej investície na konci

Suma vkladov
9 000,00 €
Hodnota investície na konci
13 295,18 €
Vývoj hodnoty investície
TIP: Skúste si zadať do investičnej kalkulačky kratšie obdobie, napríklad tri štyri roky a potom si obdobie zmeňte aspoň na dvadsať rokov. Investičná kalkulačka vám ukáže, že efekty dlhodobého investovania sú na grafe viac viditeľné práve pri dlhodobom investovaní.

Efekt dlhodobého investovania je vidieť aj na inom príklade. Zadajte si napríklad pravidelné investovanie 100€ mesačne na dvadsať rokov pri očakávanom ročnom výnose 5%. A potom si zmeňte dobu na dvadsaťpäť rokov. Zistíte, že zatiaľ čo pri dvadsiatich rokoch by ste mali konečnú hodnotu investície necelých 41.000€, pri pravidelnom investovaní o päť rokov dlhšom by sa hodnota vašej investície zvýšila o neuveriteľných 18.000€. Z toho je evidentné, že investovať sa oplatí začať čo najskôr a výsledky sa dostavia.

Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
12,31 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,17 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S15+ Akciové rastové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
8,72 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,48 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,36 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
6.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Akciový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,34 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
7.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Dynamický profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,30 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
8.
Spoločnosť Investície banky
Fond TEMPO Rastový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,51 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
9.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund World
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,48 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
10.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Globálny akciový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,44 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu akciový fond
11.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S10+ Akciové hodnotové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,43 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
12.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,50 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
13.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund Europe
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,17 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
14.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Small Cap Portfolio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,05 %
Stupeň rizika Riziko 7
Typ fondu akciový fond
15.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus P3 - Dynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,89 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
16.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,62 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
17.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Vyvážený profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,54 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
18.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P2 - Balancované
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,20 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
19.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P6 - Superdynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,11 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
20.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Dynamické portfólio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,99 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
21.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Rastový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,97 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
22.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,88 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
23.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,53 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
24.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S7+ Vyvážené
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,53 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
25.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P5 - Balancované plus
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,51 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
26.
Spoločnosť Investície banky
Fond Sporenie TB Vzdelanie Balanced fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,07 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
27.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,89 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
28.
Spoločnosť Investície banky
Fond Sporenie TB Vzdelanie Smart fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,72 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
29.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,64 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
30.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Defenzívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,57 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
31.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Vyvážený o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,21 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
32.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro November 90
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,87 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
33.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,65 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
34.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro February 95
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,02 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
35.
Spoločnosť Investície banky
Fond Aktívny fond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
36.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-4,55 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
37.
Spoločnosť Investície banky
Fond U invest - Dynamická stratégia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
38.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond

Porovnaj pravidelné investovanie