Investičná kalkulačka


Výsledok

hodnota vašej investície na konci

Suma vkladov
9 000,00 €
Hodnota investície na konci
13 420,13 €
Vývoj hodnoty investície
TIP: Skúste si zadať do investičnej kalkulačky kratšie obdobie, napríklad tri štyri roky a potom si obdobie zmeňte aspoň na dvadsať rokov. Investičná kalkulačka vám ukáže, že efekty dlhodobého investovania sú na grafe viac viditeľné práve pri dlhodobom investovaní.

Efekt dlhodobého investovania je vidieť aj na inom príklade. Zadajte si napríklad pravidelné investovanie 100€ mesačne na dvadsať rokov pri očakávanom ročnom výnose 5%. A potom si zmeňte dobu na dvadsaťpäť rokov. Zistíte, že zatiaľ čo pri dvadsiatich rokoch by ste mali konečnú hodnotu investície necelých 41.000€, pri pravidelnom investovaní o päť rokov dlhšom by sa hodnota vašej investície zvýšila o neuveriteľných 18.000€. Z toho je evidentné, že investovať sa oplatí začať čo najskôr a výsledky sa dostavia.

Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
16,21 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P6 - Superdynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
10,29 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,99 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S15+ Akciové rastové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,99 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Silver Age EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
8,49 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond

Porovnaj pravidelné investovanie