Investičná kalkulačka


Investičná kalkulačka vám vypočíta hodnotu vašej investície, ktorú by ste mohli mať, ak by ste využili niektorý z podielových fondov. Pri pravidelnej investícii vám hodnota vašej investície narastá tak vďaka pravidelným vkladom ako aj vďaka zhodnoteniu podielového fondu. Pri jednorazovej investícii hodnota investícii narastá vďaka zhodnoteniu. Ak chcete mať prepočty reálnejšie, zvoľte si taký očakávaný ročný výnos, ktorý niektorý z podielových fondov dosiahol. Prehľad a porovnanie niektorých z nich nájdete nižšie.


Hodnotenie
351x

Výsledok

hodnota vašej investície na konci

Suma vkladov
12 000,00 €
Hodnota investície na konci
20 372,89 €
Vývoj hodnoty investície
TIP: Skúste si zadať do investičnej kalkulačky kratšie obdobie, napríklad tri štyri roky a potom si obdobie zmeňte aspoň na dvadsať rokov. Investičná kalkulačka vám ukáže, že efekty dlhodobého investovania sú na grafe viac viditeľné práve pri dlhodobom investovaní.

Efekt dlhodobého investovania je vidieť aj na inom príklade. Zadajte si napríklad pravidelné investovanie 100€ mesačne na dvadsať rokov pri očakávanom ročnom výnose 5%. A potom si zmeňte dobu na dvadsaťpäť rokov. Zistíte, že zatiaľ čo pri dvadsiatich rokoch by ste mali konečnú hodnotu investície necelých 41.000€, pri pravidelnom investovaní o päť rokov dlhšom by sa hodnota vašej investície zvýšila o neuveriteľných 18.000€. Z toho je evidentné, že investovať sa oplatí začať čo najskôr a výsledky sa dostavia.

Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P1 - Konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,67 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,09 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Slovakrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,28 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Eurový dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,00 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Eurorenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,83 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
6.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,28 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu dlhopisový fond
7.
Spoločnosť Investície banky
Fond U invest - Konzervatívna stratégia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
8.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P4 - Extra konzervatívne
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,18 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
9.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Dlhopisový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,64 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond

Porovnaj pravidelné investovanie