Investičná kalkulačka


Výsledok

hodnota vašej investície na konci

Suma vkladov
9 000,00 €
Hodnota investície na konci
13 295,18 €
Vývoj hodnoty investície
TIP: Skúste si zadať do investičnej kalkulačky kratšie obdobie, napríklad tri štyri roky a potom si obdobie zmeňte aspoň na dvadsať rokov. Investičná kalkulačka vám ukáže, že efekty dlhodobého investovania sú na grafe viac viditeľné práve pri dlhodobom investovaní.

Efekt dlhodobého investovania je vidieť aj na inom príklade. Zadajte si napríklad pravidelné investovanie 100€ mesačne na dvadsať rokov pri očakávanom ročnom výnose 5%. A potom si zmeňte dobu na dvadsaťpäť rokov. Zistíte, že zatiaľ čo pri dvadsiatich rokoch by ste mali konečnú hodnotu investície necelých 41.000€, pri pravidelnom investovaní o päť rokov dlhšom by sa hodnota vašej investície zvýšila o neuveriteľných 18.000€. Z toho je evidentné, že investovať sa oplatí začať čo najskôr a výsledky sa dostavia.

Dostupné produkty vhodné pre pravidelné investovanie

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,31 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S15+ Akciové rastové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,78 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Globálny akciový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,72 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu akciový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund World
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,69 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,49 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
6.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus P3 - Dynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,44 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
7.
Spoločnosť Investície banky
Fond TEMPO Rastový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,41 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
8.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,15 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
9.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Dynamické portfólio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,13 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
10.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,81 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
11.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,68 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
12.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P5 - Balancované plus
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,49 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
13.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P6 - Superdynamické
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,36 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
14.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,34 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
15.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Rastový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,30 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
16.
Spoločnosť Investície banky
Fond Sporenie TB Vzdelanie Balanced fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,08 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
17.
Spoločnosť Investície banky
Fond Rytmus  P2 - Balancované
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,94 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
18.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Dynamický profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,86 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
19.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Defenzívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,85 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
20.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Akciový profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,76 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
21.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S10+ Akciové hodnotové
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,75 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
22.
Spoločnosť Investície banky
Fond Tempo Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,56 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
23.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,45 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
24.
Spoločnosť Investície banky
Fond RYTMUS S7+ Zmiešané
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,35 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
25.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Vyvážený o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,19 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
26.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Vyvážený profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,05 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
27.
Spoločnosť Investície banky
Fond Aktívny fond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
28.
Spoločnosť Investície banky
Fond Sporenie TB Vzdelanie Smart fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,61 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
29.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Small Cap Portfolio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,84 %
Stupeň rizika Riziko 7
Typ fondu akciový fond
30.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro February 95
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,27 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
31.
Spoločnosť Investície banky
Fond Generation X - Progresívny profil
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,67 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu akciový fond
32.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro May 90
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-2,36 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
33.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Equity Fund Europe
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-2,75 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
34.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro August 95
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-3,05 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
35.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro November 90
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-3,15 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
36.
Spoločnosť Investície banky
Fond Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
37.
Spoločnosť Investície banky
Fond Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
38.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Raiffeisen Sicherheit
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
39.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP Global Renta, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
40.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
41.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
42.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
43.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
44.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
45.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon AM Slovakia - MIX 15
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
46.
Spoločnosť Investície banky
Fond Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
47.
Spoločnosť Investície banky
Fond Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
48.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Raiffeisen Ertrag
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
49.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
50.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
51.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
52.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
53.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
54.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
55.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
56.
Spoločnosť Investície banky
Fond First Eagle Amundi International Fund AHE (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
57.
Spoločnosť Investície banky
Fond Sivek Global Low DIS
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
58.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
59.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP Paribas Funds Multi-Asset Income [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
60.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
61.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced [Classic Solidarity BE, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
62.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
63.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
64.
Spoločnosť Investície banky
Fond J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
65.
Spoločnosť Investície banky
Fond Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
66.
Spoločnosť Investície banky
Fond Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
67.
Spoločnosť Investície banky
Fond Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
68.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Q Fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
69.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Raiffeisen Wachstum
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
70.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
71.
Spoločnosť Investície banky
Fond First Eagle Amundi International Fund - AE (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
72.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
73.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Silver Age USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
74.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi S.F. - European Research USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
75.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
76.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
77.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 EUR QTI (D)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
78.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
79.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
80.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
81.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR Hgd (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
82.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
83.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - European Equity Target Income A2 EUR SATI (D)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
84.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - European Equity Target Income A2 EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
85.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
86.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
87.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
88.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi S.F. - European Research EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
89.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
90.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
91.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
92.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
93.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
94.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
95.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
96.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - European Equity Small Cap A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
97.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Global Silver Age EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
98.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - Megatrends
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
99.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
100.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
101.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
102.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 USD QTI (D)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
103.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Top European Players A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
104.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
105.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
106.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
107.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Akciové Portfólio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
108.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Classic Acc]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
109.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
110.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
111.
Spoločnosť Investície banky
Fond C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTA
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
112.
Spoločnosť Investície banky
Fond C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTA
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
113.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Health & Well-being - X Cap USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
114.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) European Equity X CAP CZK (hedged i)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
115.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) European Sustainable Equity P Class (EUR)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
116.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
117.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
118.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu akciový fond
119.
Spoločnosť Investície banky
Fond Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
120.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
121.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
122.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
123.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
124.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - China Equity A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
125.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
126.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR Hgd (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
127.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
128.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
129.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
130.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
131.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
132.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
133.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
134.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - China Equity A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
135.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
136.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
137.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
138.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Climate & Environment - X CAP EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
139.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
140.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hedged i)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
141.
Spoločnosť Investície banky
Fond PP - Aktívny fond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
142.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Globálny akciový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
143.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Fund - Equity China A
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
144.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Fund - Equity USA
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
145.
Spoločnosť Investície banky
Fond CPR Invest - MedTech A EUR Acc
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu akciový fond
146.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 7
Typ fondu akciový fond
147.
Spoločnosť Investície banky
Fond Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 7
Typ fondu akciový fond

Porovnaj pravidelné investovanie