Hodnotenie
55x

Podielové fondy - porovnanie


Zobraziť výkonnosť fondov za obdobie:+ Rozšírené porovnanie

Dostupné podielové fondy na trhu

1.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - KD Prosperita
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
9,25 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
2.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Patrimonial Aggressive
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,71 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
3.
Spoločnosť Investície banky
Fond Candriam Bonds Emerging Markets
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,35 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
4.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Sustainable-Mix
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
7,32 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
5.
Spoločnosť Investície banky
Fond GIS Global Equity Allocation
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,94 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
6.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Patrimonial Aggressive X - Cap EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,54 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
7.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - KD Prosperita
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,46 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
8.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Flexible Opportunities - A EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
6,17 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
9.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Bonds Emerging Markets
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,82 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
10.
Spoločnosť Investície banky
Fond Candriam Bonds Euro
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,68 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
11.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,64 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
12.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Global Multi-Asset
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,49 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
13.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Patrimonial Balanced Euro
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,41 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
14.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,29 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu dlhopisový fond
15.
Spoločnosť Investície banky
Fond J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,13 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
16.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Flexible Opportunities - A EUR HND
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,08 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
17.
Spoločnosť Investície banky
Fond Belfius Fullinvest High
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,02 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
18.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
5,01 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
19.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Private Growth 2
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,86 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
20.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Sterlingrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,77 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
21.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Euro High Yield
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,76 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
22.
Spoločnosť Investície banky
Fond Belfius Fullinvest Medium
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,63 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
23.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro May 90
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,53 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
24.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Europa-HighYield
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,45 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
25.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Growth Opportunities
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,40 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
26.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond Euro - Corporate
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,39 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
27.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Forintrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,38 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
28.
Spoločnosť Investície banky
Fond Belfius Fullinvest Low
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,30 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu zmiešaný fond
29.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Rastový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,28 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
30.
Spoločnosť Investície banky
Fond PP - Kapitálový Fond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,20 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
31.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Hedged EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,12 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu dlhopisový fond
32.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - U.S. High Yield
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
4,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
33.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Raiffeisen European High Yield Fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,99 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu dlhopisový fond
34.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Emerging Markets Bond - EUR Hedged
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,89 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
35.
Spoločnosť Investície banky
Fond Candriam Bonds USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,88 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
36.
Spoločnosť Investície banky
Fond Candriam Bonds International
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,80 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
37.
Spoločnosť Investície banky
Fond PP - EUROFOND o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,51 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
38.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Active Bond fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,41 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
39.
Spoločnosť Investície banky
Fond ERSTE Bond Emerging Markets
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,40 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
40.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Long EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,26 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
41.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,24 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
42.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Dynamické portfólio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,23 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
43.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,19 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
44.
Spoločnosť Investície banky
Fond Candriam Dynamix Global 93
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,10 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
45.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
3,04 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu dlhopisový fond
46.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Aud-Renta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,92 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
47.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedged
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,91 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
48.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,90 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
49.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Bond Dynamic
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,80 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
50.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Vyvážený Rastový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,77 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
51.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro November 90
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,76 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
52.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (ND)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,75 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu dlhopisový fond
53.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Global High Yield
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,71 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
54.
Spoločnosť Investície banky
Fond SPORO Privátny P11, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,68 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu dlhopisový fond
55.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Multi Asset Real Return
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,67 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
56.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,65 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
57.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Private Growth 1
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,60 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
58.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Growth Opportunities
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,59 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
59.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Euro-Corporates
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,55 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
60.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,53 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
61.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Bond Dynamic
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,47 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
62.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Euro Corporate
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,46 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
63.
Spoločnosť Investície banky
Fond WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,45 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
64.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Kapital (zmiešaný)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,45 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
65.
Spoločnosť Investície banky
Fond SPORO Privátny fond pravidelných výnosov
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,44 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu dlhopisový fond
66.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - EURO Cash
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,44 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
67.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,34 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
68.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,33 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
69.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Strategic Fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,33 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
70.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Bonds Corporates Euro
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,28 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
71.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond Euro Corporate
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,24 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu dlhopisový fond
72.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Optimal (zmiešaný)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,16 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
73.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Strategic Income
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,15 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
74.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Euro Government
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,14 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
75.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Vyvážený o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
2,13 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
76.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Medium EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,96 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
77.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Active Magnifica
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,96 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
78.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,95 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu dlhopisový fond
79.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Optimal Balanced
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,89 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
80.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Slovakrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,87 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
81.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN Multifond Aktiv V5
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,87 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
82.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro August 95
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,86 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
83.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,80 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
84.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Emurenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,77 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
85.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Eurorenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,68 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
86.
Spoločnosť Investície banky
Fond GIS Euro Corporate Bonds
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,67 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
87.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Euro Inflation-Linked
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,67 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
88.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - EURO Cash
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,61 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
89.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Optimal (zmiešaný)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,60 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
90.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Flex Slovenský dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,59 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
91.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Real Assets Target Income USD
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,52 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
92.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Euro Fixed Income
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,48 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
93.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Harmonic Fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,47 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
94.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Swissrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,46 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
95.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Euro
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,44 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
96.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Euro Corporate Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,44 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
97.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) US Fixed Income
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,39 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
98.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,37 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
99.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP Paribas Quam Fund Medium Vol
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,35 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
100.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Osteuropa-Rent
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,30 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
101.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Protected Equity 1
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,21 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu zmiešaný fond
102.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Canarenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,21 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
103.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,18 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu dlhopisový fond
104.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - DynamicAlpha Fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,10 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
105.
Spoločnosť Investície banky
Fond AXA Selection Opportunities
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,10 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
106.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,09 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
107.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond Dollar
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,06 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu dlhopisový fond
108.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - CE Bond o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,05 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
109.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Strategic Income-Currency Hedged
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,03 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
110.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Zlotyrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
1,03 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
111.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond Dollar
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,98 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
112.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Euro Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,97 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
113.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Dollarenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,94 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
114.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,93 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
115.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,84 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
116.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,81 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
117.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - SmartFund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,76 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
118.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Protected Equity 1
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,75 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu zmiešaný fond
119.
Spoločnosť Investície banky
Fond Archipel Portfolio Pro February 95
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,74 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
120.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - PrivateExclusive Fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,69 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
121.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,66 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
122.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Private Growth
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,60 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
123.
Spoločnosť Investície banky
Fond PP - Konzervatívne portfólio o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,53 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
124.
Spoločnosť Investície banky
Fond ERSTE Bond Danubia
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,42 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
125.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,41 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
126.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,26 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu dlhopisový fond
127.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,22 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
128.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Bonds Europe Ex EMU
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,22 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
129.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Konzervatívne portfólio
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,20 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu zmiešaný fond
130.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Sporenie
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,18 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
131.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - MarketNeutral Fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,16 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
132.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,16 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
133.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - EURO Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,15 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
134.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Euro Euromix Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,14 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
135.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - EURO Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,05 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
136.
Spoločnosť Investície banky
Fond AXA EUR Konto
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,05 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu zmiešaný fond
137.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Český konzervativní
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,05 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
138.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Euro World
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,05 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
139.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds – Real Assets Target Income
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
140.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Multi Asset Real Return-Hedged
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
nie je k dispozicii
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
141.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Multi Interest CAD Medium
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,02 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
142.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Euro Short Term
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,03 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
143.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Multi Interest EURO Medium
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,05 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
144.
Spoločnosť Investície banky
Fond AXA Eurobond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,08 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
145.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Short EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,12 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
146.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Český konzervativní
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,13 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
147.
Spoločnosť Investície banky
Fond ČSOB Dlhopisový o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,15 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
148.
Spoločnosť Investície banky
Fond AXA CZK Konto
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,23 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu zmiešaný fond
149.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Alfa fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,24 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
150.
Spoločnosť Investície banky
Fond PP - Vyvážené portfólio o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,24 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
151.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Bonds High Interest
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,34 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
152.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,50 %
Stupeň rizika Riziko 2
Typ fondu dlhopisový fond
153.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Absolute Return Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,51 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
154.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Renta Czechrenta
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,51 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
155.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Protected Equity 2
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,53 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
156.
Spoločnosť Investície banky
Fond IAD - Protected Equity 2
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-0,93 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
157.
Spoločnosť Investície banky
Fond AXA CEE Dluhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,06 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
158.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Bonds Emerging Europe
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,10 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
159.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate Bond 2016
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-1,76 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
160.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Absolute Return Bond EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-3,36 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu dlhopisový fond
161.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Absolute Return Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-3,60 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
162.
Spoločnosť Investície banky
Fond WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda A
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-3,63 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
163.
Spoločnosť Investície banky
Fond PP - Dynamické portfólio o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-4,04 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
164.
Spoločnosť Investície banky
Fond WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-4,81 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
165.
Spoločnosť Investície banky
Fond WSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B GBP
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-4,83 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
166.
Spoločnosť Investície banky
Fond WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-5,60 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
167.
Spoločnosť Investície banky
Fond WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Trieda A
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-6,62 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
168.
Spoločnosť Investície banky
Fond WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-6,77 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
169.
Spoločnosť Investície banky
Fond WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-6,77 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
170.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Active-Commodities
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-7,09 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
171.
Spoločnosť Investície banky
Fond WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Trieda A
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-7,27 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
172.
Spoločnosť Investície banky
Fond WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Trieda B
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-7,33 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
173.
Spoločnosť Investície banky
Fond WIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Trieda B
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-7,96 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
174.
Spoločnosť Investície banky
Fond WSP Dynamic Portfolio GBP - Trieda B
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-9,09 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
175.
Spoločnosť Investície banky
Fond WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda A
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-9,47 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
176.
Spoločnosť Investície banky
Fond WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-10,37 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
177.
Spoločnosť Investície banky
Fond WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-10,37 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
178.
Spoločnosť Investície banky
Fond WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-10,71 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
179.
Spoločnosť Investície banky
Fond WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-11,69 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
180.
Spoločnosť Investície banky
Fond WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-11,84 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
181.
Spoločnosť Investície banky
Fond WSP Dynamic Portfolio USD - Trieda B
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-14,85 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
182.
Spoločnosť Investície banky
Fond WPP Global Strategy Risk 14% Portfolio - Trieda A
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-35,92 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
183.
Spoločnosť Investície banky
Fond WPP Global Strategy Risk 14% Portfolio - Trieda B
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
-36,24 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
184.
Spoločnosť Investície banky
Fond SPORO Inštitucionálny I2, o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika nie je k dispozícii
Typ fondu dlhopisový fond
185.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Fund Solutions - Conservative EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu dlhopisový fond
186.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short Term hedged EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu dlhopisový fond
187.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Fund Solutions - Balanced EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 1
Typ fondu zmiešaný fond
188.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Fund Solutions - Conservative Trieda A
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
189.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) International Czech Bond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
190.
Spoločnosť Investície banky
Fond Horizon USD Low
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
191.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Dynamický dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
192.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Opportunitá Flessibile 15
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
193.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Dynamický dlhopisový fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
194.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond Euro Rent VT
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
195.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond Europe High-Yield
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
196.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond USA Corporate
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
197.
Spoločnosť Investície banky
Fond ESPA Bond USA High Yield
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
198.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
199.
Spoločnosť Investície banky
Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Garant
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
200.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisen-Mehrwert 2020
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
201.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Flexible Comfort
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
202.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
203.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Balanced Fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
204.
Spoločnosť Investície banky
Fond myNEXT - Bond E EUR Cap
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
205.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Magnifica Edícia II
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
206.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short - Term hedged
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
207.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Magnifica Edícia III
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
208.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
209.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
210.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
211.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
212.
Spoločnosť Investície banky
Fond IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
213.
Spoločnosť Investície banky
Fond AM SLSP - Erste Private Banking Conservative
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
214.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu dlhopisový fond
215.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS L1 Diversified World Stability [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 3
Typ fondu zmiešaný fond
216.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Fund Solutions - Balanced Trieda A
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
217.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP Paribas QUAM 10/25
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
218.
Spoločnosť Investície banky
Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
219.
Spoločnosť Investície banky
Fond J&T SELECT zmiešaný o.p.f.
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
220.
Spoločnosť Investície banky
Fond C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
221.
Spoločnosť Investície banky
Fond Success absolute T (rastový)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
222.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Real Assets Target Income
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
223.
Spoločnosť Investície banky
Fond C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
224.
Spoločnosť Investície banky
Fond C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
225.
Spoločnosť Investície banky
Fond Success absolute A (výnosový)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
226.
Spoločnosť Investície banky
Fond Success absolute VT (plne rastový)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
227.
Spoločnosť Investície banky
Fond KBC Flexible Plan
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
228.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisenfonds-Ertrag VTA
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
229.
Spoločnosť Investície banky
Fond Raiffeisenfonds-Wachstum VTA
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
230.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Magnifica Edícia I
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
231.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
232.
Spoločnosť Investície banky
Fond TAM - Dynamic Balanced Fund
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
233.
Spoločnosť Investície banky
Fond ERSTE Bond Local Emerging
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
234.
Spoločnosť Investície banky
Fond myNEXT - Multi-Asset E EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
235.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) First Class Yield Opportunities X - Cap CZK (hedged i)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
236.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) First Class Multi Asset P - Cap
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
237.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
238.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Bond World High Yield [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
239.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
240.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
241.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu dlhopisový fond
242.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
243.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
244.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
245.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
246.
Spoločnosť Investície banky
Fond IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
247.
Spoločnosť Investície banky
Fond VÚB AM - Edícia Svet
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 4
Typ fondu zmiešaný fond
248.
Spoločnosť Investície banky
Fond Success relative T (rastový)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
249.
Spoločnosť Investície banky
Fond Success relative A (výnosový)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
250.
Spoločnosť Investície banky
Fond Success relative VT (plne rastový)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
251.
Spoločnosť Investície banky
Fond Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (DA)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu dlhopisový fond
252.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Patrimonial Aggressive P - Cap EUR
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
253.
Spoločnosť Investície banky
Fond NN (L) Patrimonial Aggressive X - Cap CZK (hedged i)
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
254.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
255.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
256.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
257.
Spoločnosť Investície banky
Fond BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C]
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 5
Typ fondu zmiešaný fond
258.
Spoločnosť Investície banky
Fond PARVEST Opportunities World
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
259.
Spoločnosť Investície banky
Fond Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible
Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
0,00 %
Stupeň rizika Riziko 6
Typ fondu zmiešaný fond
Investícia do podielových listov v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulá výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu. Porovnávané sú len fondy registrované v Slovenskej asociácii správcovských spoločností.


Čo je podielový fond

Podielový fond je majetok pozostávajúci najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú majetkom investorov (ľudí, ktorí si zakúpili podielové listy). Aj ich práva sú reprezentované podielovými listami, to znamená, že každému z nich patrí podiel zodpovedajúci výške jeho investície. Podielový fond tvorí a spravuje správcovská spoločnosť. Podielový fond v praxi funguje tak, že človek si zakúpi podielový list. Za takto získané finančné prostriedky manažéri správcovskej spoločnosti nakupujú cenné papiere a obchodujú s nimi na svetových finančných trhoch. Výnosy z cenných papierov môžu byť vyplácané alebo opäť investované.

Do akých podielových fondov je možné investovať

Fondy peňažného trhu
Investovanie na trhu pevnými úrokovými sadzbami, alebo s pevnými výnosmi cenných papierov a na peňažnom. Tieto cenné papiere môžu byť vydané len štátom, centrálnou bankou alebo komerčnou bankou. Produkty peňažného trhu sa považujú za veľmi bezpečné, a preto sa za najbezpečnejšie považujú aj fondy peňažného trhu.
Dlhopisové fondy
Investovanie do dlhových cenných papierov so splatnosťou dlhšou ako 1 rok. Dlhopisy sú vzhľadom na to, že dlžníkmi sú okrem štátu a bánk aj obce, mestá a komerčné spoločnosti a vzhľadom na dlhšiu dobu splatnosti považované za rizikovejšie ako peňažné, ale stále za relatívne bezpečné cenné papiere. Dlhopisové fondy sú určené konzervatívnym investorom, ktorí majú záujem uložiť svoje peniaze na obdobie dlhšie ako jeden rok a očakávajú výnos nad úrovňou termínovaných vkladov v bankách.
Akciové fondy
Investovanie na akciovom trhu minimálne 85% aktív. Tento typ fondu je vo svete najrozšírenejší. Hlavným dôvodom investovania do akciových fondov je možnosť nadštandardných výnosov. Je však zároveň najrizikovejším typom fondu. Akciové fondy sú určené pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investovanie (5 rokov a viac) a očakávajú jej vysoké zhodnotenie pri primeranom riziku.
Zmiešané fondy
Investovanie do rôznych aktív na rôznych trhoch a nie sú preň stanovené pevné limity pre podiel akcií či dlhopisov. Vhodnou kombináciou investícií sa snažia zmiešané fondy dosiahnuť vyšší výnos ako peňažné, či dlhopisové fondy, ale s rizikom priamo úmerne rastúcim s podielom akciových titulov v portfóliu fondu. Zmiešané fondy sú vhodné pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje prostriedky v období dlhšom ako 3 roky a očakávajú vyšší výnos ako v prípade bankových produktov a dlhopisov v príslušnej mene.
Fondy fondov
Fond, ktorý trvalo investuje do podielových listov a akcií iných fondov. Z hľadiska bezpečnosti sa tieto fondy označujú za fondy s rizikom menším ako pri akciových fondoch.