Študentská pôžička

Študentská pôžička sa dá porovnať so spotrebiteľskými úvermi, ale je vo viacerých smeroch výhodnejšia. Napríklad možnosťou začať splácať študentskú pôžičku až po skončení štúdia alebo až po získaní pravidelného mesačného príjmu klienta. Študentská pôžička je často ponúkaná so zvýhodneným úrokom oproti bežným úrokom na spotrebných úveroch a pôžičkách. Okrem toho na získanie nižšieho úroku pri bežnom spotrebnom úvere, musí klient spĺňať podmienky na jeho získanie ako napríklad vedenie osobného účtu v banke, poistenie úveru, zasielanie príjmu na účet a pod. Študentská pôžička ponúka tieto výhody aj bez ďalších podmienok.

Získané finančné prostriedky môže študent použiť napríklad na zaplatenie školného, internátu, na knihy, cestovanie, jazykové pobyty a iné. Študentská pôžička sa poskytuje vo výške od 650 do 10 000 € a s dobou splatnosti od 1 do 8 rokov.

Podmienkou na získanie študentskej pôžičky je, že žiadateľ o pôžičku je študentom dennej formy vysokoškolského štúdia už od prvého ročníka, vek od 18 do 26 rokov (v deň podpísania zmluvy musí študent dovŕšiť 18 rokov a nesmie dovŕšiť 26 rokov). Študentská pôžička sa poskytuje až po predložení občianského preukazu a jedného ďalšieho identifikačného dokladu, potvrdenia o návšteve školy, doma alebo v zahraničí. Jej poskytnutie však prechádza v banke schvaľovaním, nemusí ju získať automaticky každý študent.

Študentská pôžička je výhodná kvôli nízkym, alebo žiadnym poplatkom za poskytnutie pôžičky, dlhej doby splácania, možnosti začať splácať pôžičku až po skončení štúdia, výhodnej úrokovej sadzbe. Niekedy nie je potrebné dokladovať ani príjem.

Nevýhodou študentskej pôžičky je, že banka zvyčajne vyžaduje Ručiteľa – to je osoba s pravidelným príjmom, najčastejšie rodičia.

Užitočné články o pôžičkách

Odborníci Finančného kompasu v médiách