Študentská pôžička

Študentská pôžička sa dá porovnať so spotrebnými úvermi, ale je vo viacerých smeroch výhodnejšia. Napríklad možnosťou začať splácať študentskú pôžičku až po skončení štúdia alebo až po získaní pravidelného mesačného príjmu klienta. Študentská pôžička sa často ponúka so zvýhodneným úrokom oproti bežným úrokom na spotrebných úveroch a pôžičkách. Okrem toho na získanie nižšieho úroku pri bežnom spotrebnom úvere musí klient spĺňať podmienky na jeho získanie, ako napríklad vedenie osobného účtu v banke, poistenie úveru, zasielanie príjmu na účet a pod. Študentská pôžička má tieto výhody aj bez ďalších podmienok.

Získané finančné prostriedky môže študent použiť napríklad na zaplatenie školného, internátu, na knihy, cestovanie, jazykové pobyty a iné. Študentská pôžička sa poskytuje vo výške od 650 do 10 000 € a s lehotou splatnosti od 1 do 8 rokov.

Podmienkou na získanie študentskej pôžičky je, že žiadateľ o pôžičku je študentom dennej formy vysokoškolského štúdia už od prvého ročníka, vek má od 18 do 26 rokov (v deň podpísania zmluvy musí študent dovŕšiť 18 rokov a nesmie dovŕšiť 26 rokov). Študentská pôžička sa poskytuje až po predložení občianskeho preukazu a ďalšieho identifikačného dokladu, potvrdenia o návšteve školy, doma alebo v zahraničí. Jej poskytnutie však prechádza v banke schvaľovaním, nemusí ju získať automaticky každý študent.

Študentská pôžička je výhodná pre nízke alebo žiadne poplatky za poskytnutie pôžičky, dlhú lehotu splácania, pre možnosť začať splácať pôžičku až po skončení štúdia a pre výhodnú úrokovú sadzbu. Niekedy nie je potrebné dokladovať ani príjem.

Nevýhodou študentskej pôžičky je, že banka zvyčajne vyžaduje ručiteľa – to je osoba s pravidelným príjmom, najčastejšie rodičia.

Užitočné články o pôžičkách

Finančný Kompas v médiách