Zverejnené: 17.06.2022

Aké typy hypoték existujú?


Article image

Účelová hypotéka

Slúži najčastejšie na:

 • stavbu nehnuteľnosti (stavba, prístavba, dostavba,....),
 • rekonštrukciu (opravu) nehnuteľnosti,
 • na kúpu nehnuteľnosti,
 • na refinancovanie prostriedkov použitých na nehnuteľnosť (stavba, kúpa,.....),
 • na vyplatenie skôr poskytnutého úveru, ktorý bol použitý na nehnuteľnosť,
 • na vysporiadanie dedičského konania pri nehnuteľnosti (napr. vyplatenie súrodencov),
 • na vysporiadanie rozvodového konania (napr. vyplatenie manžela/ky z nehnuteľnosti).


Bezúčelová alebo Americká hypotéka

Je tiež zabezpečenie nehnuteľnosťou, ale žiadateľ nie je povinný preukazovať použitie získaných peňazí z hypotéky. Banka prevedie peniaze na účet a nesleduje účel použitia peňazí.

Pri účelovej hypotéke je potrebné banke dokladovať účel použitia peňazí. Aké doklady banka vyžaduje?

Doklady potrebné na preukázanie účelu úveru sa odlišujú od typu hypotéky. Pri kúpe je to kúpna zmluva, pri rekonštrukcii a výstavbe sú to zmluva o dielo, bločky a faktúry za stavebný materiál a iné. Konkrétne:

 • faktúra, ktorá bude bude z úveru preplatená priamo dodávateľovi
 • faktúra s dokladom o zaplatení, t.j. banka ju preplatí klientovi na účet
 • ako doklad o zaplatení sa považuje príjmový pokladničný doklad, doklad z registračnej pokladne, ústrižok poštovej poukážky, výpis z bankového účtu alebo iný doklad o zaplatení v hotovosti, z ktorého je jasný predávajúci, predmet kúpy (alebo zhotovenie prác), množstvo, cena (najčastejšie používaný tzv. paragon)
 • môžu byť použité aj bločky zo zahraničia, kde sa suma v cudzej mene preráta na eurá kurzom NBS a popis položiek na bloku musia byť na požiadanie banky úradne preložené
 • preukázateľným dokladom účelovosti úveru je aj kúpna zmluva napr. k pozemku, k nehnuteľnosti alebo pri výstavbe či rekonštrukcii domu stavaného stavebnou spoločnosťou sa uzatvára Zmluva o dielo


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách