O nás


FINANČNÝ KOMPAS vznikol za účelom pomôcť verejnosti rýchlo a jednoducho sa zorientovať na finančnom trhu. Cieľom FINANČNÉHO KOMPASU je porovnávať ponuky jednotlivých finančných inštitúcií a zároveň pôsobiť ako edukatívny prostriedok v oblasti finančnej gramotnosti. Obsahovo si zakladá na štyroch pevných zásadách porovnávania, ktorými sú zrozumiteľnosť, rýchlosť, objektívnosť a dôraz na detaily.

FINANČNÝ KOMPAS vznikol v spolupráci Maroša Ovčarika, nezávislého finančného analytika a spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o., ktorá patrí k lídrom v oblasti poskytovania finančných služieb a je zároveň prevádzkovateľom stránky www.financnykompas.sk.

Finančný analytik Maroš Ovčarik má s budovaním obdobného porovnávacieho portálu bohaté skúsenosti. Vďaka objektívnosti a nestrannosti, ktorú dennodenne presadzuje, sa stal uznávaným a často citovaným odborníkom na financie a bankovníctvo vo všetkých relevantných médiách na Slovensku.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie finančných služieb s cieľom poskytnúť službu komplexného finančného plánovania svetovej úrovne. Jej filozofia je postavená na otvorenosti a transparentnosti voči klientom, spolupracovníkom a finančným partnerom. Tieto hodnoty sú zadefinované aj v etickom kódexe a stali sa základom pre jej každodenné pôsobenie na finančnom trhu.