Úpravy úrokových sadzieb ECB


Európska centrálna banka je "národnou" bankou všetkých členských krajín Eurozóny. Jej pravidlá a právomoci teda platia pre všetkých členov, medzi ktorých patrí od roku 2009 aj Slovenská republika. Pomocou svojich nástrojov ECB rozhoduje aj o monetárnej politike a ďalšom fungovaní spoločnej ekonomiky. Kľúčová úroková sadzba je tá, za ktorú si môžu komerčné banky požičať od ECB nové peniaze, pozrite ako sa v priebehu rokov vyvíjala.