Vylepši si svoj dôchodok

Prezrite si porovnanie a nechajte si poradiť od expertov ešte dnes

1.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Rastový príspevkový fond
Výnos fondu 4,27 %
Poplatok za správu 1,30 % p. a. z majetku fondu
2.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Globálny akciový dôchodkový fond
Výnos fondu 4,09 %
Poplatok za správu 1,30 % p. a. z majetku fondu
3.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Vyvážený príspevkový fond
Výnos fondu 2,84 %
Poplatok za správu 1,30 % p. a. z majetku fondu
4.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Comfort life 2050
Výnos fondu 2,26 %
Poplatok za správu 1,30 % p. a. z majetku fondu
5.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Indexový globálny dôchodkový fond
Výnos fondu 2,13 %
Poplatok za správu 1,3 % z majetku fondu
6.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Comfort lifeTB 2040
Výnos fondu 1,41 %
Poplatok za správu 1,30 % p. a. z majetku fondu
7.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
Výnos fondu 1,22 %
Poplatok za správu 1,30 % p. a. z majetku fondu
8.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Indexový príspevkový fond
Výnos fondu 1,08 %
Poplatok za správu 1,00 % p. a., max.1,30 % p. a. z majetku fondu
9.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Stabilita akciový príspevkový fond
Výnos fondu 1,03 %
Poplatok za správu 1,30 % p. a. z majetku fondu
10.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Konzervatívny príspevkový fond
Výnos fondu 0,53 %
Poplatok za správu 0,40 % p. a., max. 1,30 % p. a. z majetku fondu
11.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Comfort lifeTB 2030
Výnos fondu 0,45 %
Poplatok za správu 1,30 % p. a. z majetku fondu
12.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Dôchodkový výplatný fond
Výnos fondu 0,42 %
Poplatok za správu 0,40 % p. a. z majetku fondu
13.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Stabilita príspevkový fond
Výnos fondu 0,30 %
Poplatok za správu 1,30 % p. a. z majetku fondu
14.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Comfort life 2020
Výnos fondu 0,25 %
Poplatok za správu 0,50 % p. a., max. 1,30 % p. a. z majetku fondu
15.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Výplatný doplnkový dôchodkový fond
Výnos fondu 0,20 %
Poplatok za správu 0,65 % p. a. z majetku fondu
16.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Stabilita výplatný fond
Výnos fondu -0,11 %
Poplatok za správu 0,65 % p. a. z majetku fondu
17.
Spoločnosť Logo spoločnosti
Fond Dôchodkový výplatný fond
Výnos fondu -0,22 %
Poplatok za správu 0,10 % p. a., max. 0,65 % p. a. z majetku fondu
Doterajší alebo propagovaný výnos dôchodkového fondu nie je zárukou jeho budúceho výnosu. Činnosť každej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Ideálne je nespoliehať sa len na 1. alebo 2. dôchodkový pilier, ale využiť aj 3. pilier, ktorý je síce nepovinný, ale v dôchodku môže výrazne zvýšiť príjem.

Prinášame Vám prehľad možností, ako si sporiť na dôchodok v 3.pilieri

1. Doplnkové dôchodkové sporenie alias 3. pilier

3.pilier ako dobrovoľný pilier, je ideálnym riešením pre sporiteľov, ktorým môže prispievať na ich účet zamestnávateľ. V tomto prípade môžeme hovoriť o 100 % zisku. K rovnakej čiastke, ktorú si na sporiaci účet mesačne pošle sporiteľ mu zamestnávateľ pridá rovnakú čiastku zo svojho účtu. Okrem toho ponúka tretí pilier aj ďalšie výhody. Vzniká tu nová dávka na predčasný výber, ktorý sa vzťahuje len na príspevky účastníka a môže sa vyplatiť 1- krát vždy za 10 rokov, pričom príspevky zamestnávateľa „čakajú“ až do veku sporiteľa 62 rokov. Výsluhový dôchodok si môže sporiteľ nárokovať najskôr po desiatich rokoch sporenia a po dosiahnutí veku 55 rokov.

Výhodou 3. piliera je možnosť daňovej úľavy. Účastník doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) si môže znížiť daňový základ o 180 € ročne. Táto daňová úľava však platí len pre sporiteľov, ktorí uzavreli zmluvu o DDS od 1.1.2014 a neskôr, ostatní sporitelia majú daňovú úľavu len po vykonaní zmeny dávkového plánu. Nespochybniteľnou výhodou sú tiež príspevky zamestnávateľa. Zamestnávateľ, ktorý prispieva svojim zamestnancom, si môže uplatniť príspevky ako odpočítateľné položky z daňového základu až do 6 % z hrubej mzdy konkrétneho zamestnanca. V prípade zamestnancov 3. a 4. pracovnej kategórie je dokonca povinný prispievať vo výške 2 % z konkrétnej hrubej mzdy takého pracovníka. Zamestnávateľ má povinnosť uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní aj s inou DDS v prípade, že mu zamestnanec predloží účastnícku zmluvu.

2. Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie ponúka sporiteľom moderný nástroj, ktorý v sebe kombinuje dva prvky - sporenie na dôchodok a krytie rizík súvisiacich s výpadkom príjmu. Kým krytie poistných rizík garantuje poisťovňa, sporenie prebieha v podielových fondoch pod dohľadom správcu. Výhodou je variabilita investičnej stratégie a tzv. daňový štít. Umožňuje presúvať majetok vo fondoch bez zdaňovania výnosu. Poistné zaplatené za pripoistenia znižuje daňový základ pri výplate hodnoty účtu na konci poistenia. Pre sporiteľa je tiež výhodné započítané poistenie pre prípad smrti a vyšší očakávaný výnos v porovnaní s kapitálovým poistením.

3. Podielové fondy

Investovanie do podielových fondov sú najznámejším nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Podstata investovania je podobná ako 2. a 3. pilier DSS, avšak ľudia si prostredníctvom správcovských spoločností, ktoré spadajú často pod banky, investujú svoje peniaze do rôznych vybraných podielových fondov. Na všetko dozerá depozitár - banka, ktorá schvaľuje a kontroluje každú transakciu. Neodškriepiteľnou výhodou pri podielových fondoch je široká ponuka fondov, a možnosť meniť výšku investície.

4. Investície do nehnuteľnosti

Ak by ste sa opýtali ktoréhokoľvek okoloidúceho na spôsoby investovania, s najvyššou pravdepodobnosťou by vymenoval investovanie do zlata, umenia a nehnuteľností. Všeobecný rozhľad radí práve investovanie do nehnuteľností medzi najčastejšie formy zhodnotenia majetku. Sporiteľ si v tomto prípade musí zvážiť, či výška nákladov na správu nehnuteľnosti, jej administrácia a externé náklady neprevyšujú zisky buď z predaja, alebo prenájmu. V prípade investície do nehnuteľnosti by malo byť pre investora cieľom vytvoriť si pravidelný pasívny príjem.