Zverejnené: 11.10.2019

Je možné vybrať úspory naraz?


Ak by ste do tretieho piliera vstupovali dnes alebo ste podpísali dodatok k zmluve po 1. januári 2014, akceptovali by ste podmienky sporenia, v ktorých možnosť výberu úspor už neexistuje.

Ako sa dostať k nasporeným peniazom

Jedinou možnosťou, ako sa dostať aspoň k časti nasporených peňazí ešte pred výplatou dôchodku z DDS, je tzv. predčasný výber. Ten umožňuje vybrať z účtu raz za 10 rokov sumu a výnosy, ktoré si účastník sám zaplatil. Príspevky, ktoré odviedol zamestnávateľ, však ostávajú nedoknuteľné až dovtedy, kým klient DDS nezačne poberať predčasný alebo riadny starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne alebo do dovŕšenia 62 rokov.
Pokiaľ ste do tretieho piliera vstúpili do konca roku 2013 a žiadny dodatok k zmluve ste neskôr nepodpisovali, môžete DDS požiadať o výplatu tzv. odstupného. DDS v tomto prípade vyplatí klientovi až 80 % z nasporenej sumy.Užitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách