Zverejnené: 19.03.2021

Tretí pilier - výnosy dôchodkových fondov za mesiac marec 2021


Article image

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok, s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Sporiteľ – účastník DDS uzatvára účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, aby mohol sporiť – investovať svoje pravidelné príspevky formou nákupu dôchodkových jednotiek v dôchodkových fondoch.

Účastníkom sa môže stať zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva), ktorý ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšil najmenej 18 rokov veku.

Výhodou tretieho piliera pre sporiteľa sú príspevky od zamestnávateľa a možnosť zníženia základu dane o sumu skutočne zaplatených príspevkov, avšak maximálne o 180 € (platí pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014).

Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch za marec 2021

DDS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov

STABILITA
  Stabilita indexový príspevkový fond
7,18%
Tatra banka Comfort life TB 2050 5,68%
NN Rastový príspevkový fond 5,66%
Uniqa Globálny akciový dôchodkový fond 4,91%
Tatra banka Comfort life TB 2040 4,71%
Uniqa Indexový globálny dôchodkový fond 4,36%
NN Indexový príspevkový fond 4,25%
STABILITA Stabilita akciový príspevkový fond 3,95%
NN Vyvážený príspevkový fond 3,31%
Tatra banka Comfort lifeTB 2030 2,19%
STABILITA Stabilita príspevkový fond 1,87%
Uniqa Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 1,80%
Tatra banka Comfort life TB 2020 1,26%
Uniqa Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0,63%
NN Konzervatívny príspevkový fond 0,55%
NN Dôchodkový výplatný fond 0,45%
STABILITA Stabilita výplatný fond 0,09%
Tatra banka Dôchodkový výplatný fond -0,17%
Tatra banka Comfort life TB 2060 Produkt je na trhu krátko

Aktualizácia údajov k 19.3.2021

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci tretieho piliera nájdete TU.  

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách