Zverejnené: 11.10.2019

Aká je ponuka fondov v DDS?


Article image

Každá DDS musí spravovať minimálne dva fondy - jeden výplatný a najmenej jeden príspevkový. Označenie jednotlivých fondov čiastočne naznačuje ich účel.

Výplatný a príspevkový fond

Výplatný fond je určený na výplatu dávok, peniaze v ňom majú len tí klienti, ktorým už DDS vypláca doplnkový dôchodok. V príspevkovom fonde majú úspory ľudia, ktorí si na doplnkový dôchodok len sporia.

Každá DDS musí mať jeden výplatný fond, no príspevkových fondov môže mať (a spravidla aj má) viacero. Klienti si tak môžu vyberať, v ktorom fonde chcú mať svoje úspory. Ponuka príspevkových fondov sa však viac ponáša na ponuku podielových fondov. Nájsť medzi nimi možno konzervatívne fondy, investujúce do bezpečnejších dlhopisov, aj agresívnejšie fondy, ktoré časť majetku investujú na akciových trhoch.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách