Stabilita akciový príspevkový fondLogo spoločnosti
Je zameraný na investície do rozšíreného portfólia zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov. Majetok v príspevkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
príspevkový fond 55,72 mil. € 12,99 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov
9,71 % 2,96 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne vo februári Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. 1,15 % p. a. z majetku fondu 10 % zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
429,03 mil. € 13,22 % Slovenská sporiteľňa, a.s


Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk