Zverejnené: 21.10.2021

Zaostrené na 3. pilier: Aké výhody prinesie zamestnávateľom a zamestnancom?


Article image
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje zmeny v dôchodkovom sporení – výber formy vyplácania dôchodku, zrušenie povinnosti platenia odvodov na verejné zdravotné poistenie z príspevkov zamestnávateľa. Pripravovanými zmenami chcú motivovať ľudí k dobrovoľnému sporeniu na dôchodok v treťom pilieri a zároveň rozšíriť možnosti výberu správcu dôchodkových úspor.
 

Výber formy vyplácania dôchodku 

Nárok na osobný dôchodkový produkt bude mať každá plnoletá fyzická osoba. Nasporené finančné prostriedky budú účelovo viazané. Sporitelia ich budú môcť čerpať v prípade odchodu do dôchodku, resp. v ťažkej životnej situácii, ako je invalidita, ťažké zdravotné postihnutie a dlhodobá nezamestnanosť pred dosiahnutím dôchodkového veku.
 
Každý sporiteľ si bude môcť po novom zvoliť, akým spôsobom si vyberie nasporené peniaze. V prípade programového výberu sa peniaze vyplácajú v období 10 rokov. Výhodou tejto formy je to, že počas celého priebehu vyplácania dôchodku bude možné dediť zvyšnú sumu. V prípade výberu doživotného dôchodku, dávku vypláca výlučne Sociálna poisťovňa, ktorá garantuje vyplácanie dôchodku do konca života, avšak dôchodok nebude predmetom dedenia.
 
Jednorazový výber bude možný v prípade, ak si sporiteľ nasporil príliš málo a nárok na predčasný výber budú mať tí klienti, ktorí sa ocitnú v osobitne ťažkej životnej situácií.
 

Rozšírenie okruhu poskytovateľov osobného dôchodkového produktu 

Zákon navrhuje, aby sa rozšíril aj okruh poskytovateľov osobného dôchodkového produktu. Okrem doplnkových dôchodkových spoločností tak budú môcť byť poskytovateľmi aj dôchodkové správcovské spoločnosti, banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi a právnické osoby, ktoré sú registrované ako poskytovatelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. Rozšírením okruhu poskytovateľov sa zvýši konkurencia medzi finančnými subjektmi, čo môže priniesť pozitívne vplyvy, napr. v podobe zníženia poplatkov za správu príspevkov.
 

Čo tieto zmeny prinesú? Kedy by mali vojsť do platnosti? 

Návrh zákona upravuje aj podmienky sporenia pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, ktorý predstavuje medzinárodne prenositeľný spôsob zabezpečenia sa na penziu. Tento produkt je vhodným riešením pre občanov, ktorí počas života pracujú vo viacerých európskych krajinách. Napríklad pre Slovákov pracujúcich v Česku či v Rakúsku. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je zároveň rozumným riešením pre živnostníkov. Svoje sporenie si môžu preniesť do ktorejkoľvek krajiny EÚ, v ktorej sa rozhodnú pokračovať vo vlastnom podnikaní.
 
Ministerstvo navrhuje zavedenie dôchodkovej prémie, napríklad pri príspevku sporiteľa na úrovni od 15 eur mesačne by mohol sporiteľ ročne dostať prémiu vo výške 60 eur. Pri sporení 20 eur mesačne by prémia bola 80 eur a pri 25 eurách za mesiac by sporiteľ dostal prémiu 100 eur ročne. Pri tom všetkom by sa mala zachovať daňová úľava z príspevkov zamestnancov do výšky 180 eur. Okrem zachovania možnosti pre zamestnávateľa zahrnúť príspevky na zamestnanca do daňových výdavkov v rámci 6 % limitu, zákon ruší aj povinnosť platenia odvodov na verejné zdravotné poistenie z príspevkov zamestnávateľa.
 
Zmeny, ktoré navrhuje ministerstvo, by mali vojsť do platnosti od januára 2023.
 
Zdroj: MPSVR SR

Na našej internetovej stránke Finančný kompas nájdete 
kalkulačku výpočtu dôchodku z 3. piliera. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Naši finanční poradcovia vám ochotne poradia.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách