Konzervatívny príspevkový fondLogo spoločnosti

Vhodný fond pre osoby vo veku od 18 do 62 rokov bez ohľadu plánovania odchodu do dôchodku. Cieľom fondu je zabezpečiť stabilné zhodnotenie majetku v dlhodobom horizonte pri nízkej miere rizika s konzervatívnou investičnou stratégiou.

Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
príspevkový fond 151,05 mil. € 2,03 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
5,96 % -1,77 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Frekvencia podľa požiadavky, uložený v schránke účastníka v klientskej zóne Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. 0,60 % p. a. max. 1,05 % z majetku fondu. 10 % zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
7 423,52 mil. € 39,69 % Slovenská sporiteľňa, a.s.