Konzervatívny príspevkový fondLogo spoločnosti

Vhodný fond pre osoby vo veku od 18 do 62 rokov bez ohľadu plánovania odchodu do dôchodku. Cieľom fondu je zabezpečiť stabilné zhodnotenie majetku v dlhodobom horizonte pri nízkej miere rizika s konzervatívnou investičnou stratégiou.

Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
príspevkový fond 150,16 mil. € 12,28 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov
-2,07 % -1,59 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Frekvencia podľa požiadavky, uložený v schránke účastníka v klientskej zóne Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. 0,60 % p. a. z majetku fondu 10 % zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
1 222,68 mil. € 38,74 % Slovenská sporiteľňa, a.s.