Zverejnené: 11.10.2019

Môžem si vybrať ľubovoľnú DDS?


Article image

Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 3. a 4. pracovnej kategórie,  je vstup do III. piliera povinný do 30 dní od začatia vykonávania týchto prác.

Povinnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ je zároveň povinný uzavrieť zamestnávateľskú zmluvu s akoukoľvek dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len DDS), ktorú si zamestnanec zaradení do 3. a 4. pracovnej kategórie vyberie. To znamená, že zamestnanec si môže vybrať ktorúkoľvek DDS bez ohľadu na to, či s ňou už zamestnávateľ zmluvu podpísal alebo nie.

V prípade ostaných zamestnancov  je vstup do III. piliera dobrovoľný.

Ak sa zamestnanec, rozhodne pre sporenie v III. pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu. Avšak je potrebné výber DDS konzultovať priamo so zamestnávateľom vopred, pretože zamestnávateľ nie je povinný zmluvu s inou DDS následne uzatvoriť. Preto je lepšie si vybrať takú DDS, s ktorou už zamestnávateľ má podpísanú zmluvu.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách