Comfort life 2060Logo spoločnosti
Fond vznikol 28.9.2020. Sporenie do tohto fondu je vhodné najmä pre sporiteľov, ktorí plánujú požiadať o doplnkový dôchodok v období od 1. 1. 2055, resp. pre sporiteľov narodených v januári 1991 a neskôr.
Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
príspevkový fond 32,44 mil. € 3,07 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov
4,50 % 2,03 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne vo februári Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. 1,15 % p. a. z majetku fondu 10 % zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
1 056,04 mil. € 32,54 % Československá obchodná banka, a.s.


Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk