Vyvážený príspevkový fondLogo spoločnosti

Vhodný fond pre osoby vo veku od 18 do 57 rokov a ak sa sporoteľ nechystá odísť do dôchodku skôr ako o 5 rokov. Cieľom je dosiahnutie zhodnotenie majetku presahujúceho mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika, investovanie do pevne úročených dlhových nástrojov s možnosťou investovanie do akcií alebo majetkových účastí subjektov investujúcich do akcií.

Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
príspevkový fond 693,49 mil. € 24,12 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
11,77 % 0,53 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Frekvencia podľa požiadavky, uložený v schránke účastníka v klientskej zóne Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. 1,05 % p. a. z majetku fondu 10 % zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
2 874,87 mil. € 39,31 % Slovenská sporiteľňa, a.s.


Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk