Zverejnené: 11.10.2019

Je sporenie daňovo zvýhodnené?


Article image

Áno, no nie pre všetkých klientov doplnkových dôchodkových spoločností (DDS). Daňové zvýhodnenie sa do tretieho (dobrovoľného) piliera vrátilo od začiatku roku 2014 a umožňuje odpočítať od základu dane sumu zaplatených príspevkov. Nesmie to však byť viac ako 180 eur za rok.

Kto si môže uplatniť daňové zvýhodnenie

Daňové zvýhodnenie si však môžu uplatniť len tí klienti DDS, ktorí do tretieho piliera vstúpili po 1. januári 2014 alebo podpísali so svojou DDS dodatok k staršej zmluve. V oboch prípadoch sú podmienky sporenia v treťom pilieri prísnejšie v porovnaní s predchádzajúcou úpravou. Ak niekto vstúpil do tretieho piliera pred uvedeným dátumom a nepodpísal žiadny dodatok k už uzavretej zmluve, daňové zvýhodnenie si uplatniť nemôže.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách