Zverejnené: 24.02.2021

DDS - výnosy dôchodkových fondov za mesiac február 2021


Article image

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok, s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Sporiteľ – účastník DDS uzatvára účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, aby mohol sporiť – investovať svoje pravidelné príspevky formou nákupu dôchodkových jednotiek v dôchodkových fondoch.

Účastníkom sa môže stať zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva), ktorý ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšil najmenej 18 rokov veku.

Výhodou tretieho piliera pre sporiteľa sú príspevky od zamestnávateľa a možnosť zníženia základu dane o sumu skutočne zaplatených príspevkov, avšak maximálne o 180 € (platí pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014).

Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch za február 2021

DDS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov

NN Rastový príspevkový fond 6,34%
Tatra banka Comfort life 2050 5,98%
Tatra bank Comfort lifeTB 2040 4,94%
Uniqa Globálny akciový dôchodkový fond 4,91%
STABILITA Stabilita akciový príspevkový fond 4,57%
Uniqa Indexový globálny dôchodkový fond 4,36%
NN Indexový príspevkový fond 3,90%
NN Vyvážený príspevkový fond 3,67%
STABILITA Stabilita príspevkový fond 2,43%
Tatra banka Comfort lifeTB 2030 2,31%
Uniqa Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 1,80%
Tatra banka Comfort life 2020 1,35%
Uniqa Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0,63%
NN Konzervatívny príspevkový fond 0,60%
NN Dôchodkový výplatný fond 0,48%
STABILITA Stabilita výplatný fond 0,14%
Tatra banka Dôchodkový výplatný fond -0,14%
STABILITA Stabilita indexový príspevkový fond Produkt je na trhu krátko
Tatra banka Comfort life 2060 Produkt je na trhu krátko
 

Aktualizácia údajov k 24.2.2021

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci tretieho piliera nájdete TU.  

Autor článku: Iveta Hudáková
 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách