Stabilita konzervatívny príspevkovýLogo spoločnosti
Fond je zameraný na investície s nízkou mierou rizika s prevažným zastúpením dlhopisových a peňažných investícií. Fond pri investovaní podstupuje mieru rizika, ktorá je v súlade s konzervatívnou stratégiou a ponúka ideálnu investičnú možnosť pre účastníkov so zámerom podstupovať nízke trhové riziko. Z toho dôvodu je fond určený pre konzervatívne zameraných účastníkov, účastníkov, ktorí majú blízko do dôchodkového veku alebo tých, ktorí hľadajú bezpečie v určitých trhových podmienkach.
Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
príspevkový fond 0,76 mil. € 0,03 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
5,23 % 0,00 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne vo februári Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatný. 1,05 % z majetku fondu 10 % zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
2 424,89 mil. € 12,96 % Slovenská sporiteľňa, a.s