Stabilita konzervatívny príspevkovýLogo spoločnosti
Fond je zameraný na investície s nízkou mierou rizika s prevažným zastúpením dlhopisových a peňažných investícií. Fond pri investovaní podstupuje mieru rizika, ktorá je v súlade s konzervatívnou stratégiou a ponúka ideálnu investičnú možnosť pre účastníkov so zámerom podstupovať nízke trhové riziko. Z toho dôvodu je fond určený pre konzervatívne zameraných účastníkov, účastníkov, ktorí majú blízko do dôchodkového veku alebo tých, ktorí hľadajú bezpečie v určitých trhových podmienkach.
Typ fondu Hodnota majetku vo fonde Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti
príspevkový fond 0,40 mil. € 0,09 %
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov
0,00 % 0,07 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne vo februári Raz ročne vo februári Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS
Poplatok za zmenu DDS Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatný. 1,15 % z majetku fondu 10 % zo zhodnotenia
Logo spoločnosti
Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
429,03 mil. € 13,22 % Slovenská sporiteľňa, a.s


Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk