Zverejnené: 06.03.2020

Ako sú chránené peniaze vo fondoch?


Article image

Peniaze investované v podielových fondoch nie sú chránené žiadnym systémom, ktorý by bol porovnateľný napr. s ochranou vkladov v komerčných bankách.

Ak hodnota vašej investície klesne, vzniknutú stratu vám nik nebude kompenzovať. Aj to je dôvod, prečo by ste svoje rozhodovanie pri výbere konkrétneho fondu mali dobre zvážiť.

Garantované fondy

Malú skupinu fondov tvoria tzv. garantované fondy, v ktorých možno investovať bez rizika straty pôvodného kapitálu. Ak budete uvažovať o nich, pozorne si pozrite, ako je garancia formulovaná. Môže sa stať, že za určitých okolností sľubované záruky platiť nebudú.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách