Zverejnené: 06.03.2020

Môže fond skrachovať?


Article image

Fond je tvorený finančnými investíciami a majetok v ňom nie je majetkom správcovskej spoločnosti, ktorá fond riadi. Treba preto rozlišovať, čo sa pod takouto obavou skrýva. Riziko krachu spoločnosti, ktorá fond spravuje alebo možnosť krachu samotného fondu?

Podielové fondy nemôžu skrachovať tak ako firmy.

Z pohľadu investora je jediné riziko pokles trhovej hodnoty investícií, ktoré sú v majetku fondu. Tá môže kolísať, no je prakticky vylúčené, aby sa dostala na nulu. Znamenalo by to, že hodnota firiem (v prípade akciových fondov) je nulová, že nemajú žiadnu cenu. Takýto scenár je prakticky vylúčený.

Iná situácia môže nastať, ak sa do problémov dostane správca fondov. Oddelené vlastníctvo však v tomto prípade chráni investorov, pretože investície vo fondoch nie sú majetkom správcu a jeho prípadné ťažkosti samotní investori žiadnymi spôsobom nezdieľajú.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách