Bezúčelová hypotéka ČSOB


Potrebujete rekonštrukciu bytu alebo domu? Využite Bezúčelovú hypotéku od ČSOB. Schválený úver môžete mať už do 24 hodín.

Možnosť požiadať o úver online.
Zabezpečenie úveru kupovanou nehnuteľnosťou, aleboj inou nehnuteľnosťou vo vlastníctve inej osoby.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 5 000 € 300000 € 4 30 70 % 70 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru pri predložení platného energetického certifikátu.
Podmienky získania benefitu: 

predloženie platného energetického certifikátu k financovanej nehnuteľnosti do 6 mesiacov od dočerpania úveru, pri účele výstavba predloženie energetického certifikátu spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím. benefit platí do 30. 6. 2022.

Ak má nehnuteľnosť energetickú triedu A alebo lepšiu, banka vás odmení vrátením 1 splátky.

 • platí pre energetický certifikát s energetickou triedou A alebo lepšou (pre nehnuteľnosti skolaudované do 31.12.2020 vrátane) alebo A0 (pre nehnuteľnosti skolaudované od 1. 1. 2021 vrátane)
 • predloženie platného energetického certifikátu k financovanej nehnuteľnosti do 6 mesiacov od dočerpania úveru, pri účele výstavba predloženie energetického certifikátu spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím
 • benefit bude vyplatený na bežný účet v ČSOB, z ktorého je úver riadne splácaný, v lehote do 90 kalendárnych dní od uhradenia prvej anuitnej splátky vo výške 1 splátky max. však do výšky 500 €
 • benefit je možné uplatniť pri financovanej nehnuteľnosti iba raz
 • benefit platí do 30. 6. 2022
 • možnosť zriadiť poistenie nehnuteľnosti Domos Kompakt s EKO bonusom
 • poistenie úveru alebo životné poistenie Vital v prípade nečakaných životných situácií
Kataster vybaví banka za klienta.

Zvýhodnené úrokové sadzby pri úveroch do 80 %  z hodnoty nehnuteľnosti .

Úrokové sadzby platné od 27.6.2022: 

 • Fix 1 od 2,30% p.a.
 • Fix 3 od 2,80% p.a.
 • Fix 4 od 3,20% p.a.
 • Fix 5 od 3,20% p.a.
 • Fix 10 od 3,80% p.a.
 • Fix 15 od 4,00% p.a.
 • Fix 20 od 4,50% p.a.Hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť.

 • po schválení hypotéky dostatok času na hľadanie nového domu či bytu 
 • možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru
 • Garantovaná maximálna výška úveru vyplývajúca z uzavretej úverovej zmluvKataster za klienta vybaví banka.
Bezplatné mimoriadne splátky raz za 31 dní do výšky 1,5% zostatku istiny, v min sume 50 € prostredníctvom mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere Áno

Občania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 do 64 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), predložiť doklad totožnosti

Zamestnanec potrebuje potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia), posledný výpis z účtu, ak má príjem poukazovaný min. 6 mesiacov na účet v ČSOB banke, nepotrebuje žiadne potvrdenia o príjme a výpisy z účtu.
Ak žiadateľ poberá príjem v hotovosti, je potrebné doložiť potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia).

Podnikateľ potrebuje doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.
V prípade, že svoj príjem sa žiadateľ rozhodol nedokladovať, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie o príjme, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu (ak je podnikateľ).

Banka akceptuje ako príjem aj rodičovský príspevok/materskú. 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
180 € 180 € 180 € Prvé až tretie čerpanie bez poplatku, ďalšie s poplatkom 50
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% + základná úroková sadzba ECB, pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane plat&iacu

Skutočné náklady € Skutočné náklady €