Bezúčelová hypotéka ČSOB


Potrebujete rekonštrukciu bytu alebo domu? Využite Bezúčelovú hypotéku od ČSOB. Schválený úver môžete mať už do 24 hodín.

Možnosť požiadať o úver online.
Zabezpečenie úveru kupovanou nehnuteľnosťou, aleboj inou nehnuteľnosťou vo vlastníctve inej osoby.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 5 000 € 300000 € 4 30 70 % 70 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Predložením energetického certifikátu, môžu klienti získať jednu splátku späť (max. 500 €) pri novej hypotéke, aj pri obnove fixácie úrokovej sadzby.

Podmienky benefitu pri obnove fixácie úrokovej sadzby:

  • klient má existujúcu hypotéku v ČSOB s obnovou fixácie úrokovej sadzby v období od 1.3.2024 do 30.6.2024,
  • predloží platný energetický certifikát (EC) k objektu úveru v pobočke do dátumu obnovy fixácie úrokovej sadzby,
  • benefit bude vyplatený v lehote do 90 kalendárnych dní od uhradenia novej výšky anuitnej splátky.


Úrokové sadzby platné od 1.2.2024 pri úveroch do 70 %  z hodnoty nehnuteľnosti:

  • Fix 1 od 5,89% p.a.
  • Fix 3 od 4,79% p.a.
  • Fix 4 od 4,79% p.a.
  • Fix 5 od 4,99% p.a.
  • Fix 10 od 5,19% p.a.
  • Fix 15 od 5,29% p.a.
  • Fix 20 od 5,39% p.a.

Zľavy u úrokovej sadzba:
Aktívny BU (bežný klient) – 0,20%,
Poistenie nehnuteľnosti DOMOS – 0,20%,
Úver nad 60 000 eur (vrátane) – 0,10%.
Bezplatné mimoriadne splátky raz za 31 dní do výšky 1,5% zostatku istiny, v min sume 50 eur prostredníctvom mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Áno

Občania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 do 64 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), predložiť doklad totožnosti

Zamestnanec potrebuje potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia), posledný výpis z účtu, ak má príjem poukazovaný min. 6 mesiacov na účet v ČSOB banke, nepotrebuje žiadne potvrdenia o príjme a výpisy z účtu.
Ak žiadateľ poberá príjem v hotovosti, je potrebné doložiť potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia).

Podnikateľ potrebuje doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.
V prípade, že svoj príjem sa žiadateľ rozhodol nedokladovať, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie o príjme, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu (ak je podnikateľ).

Banka akceptuje ako príjem aj rodičovský príspevok/materskú. 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 250 € - max. 250 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
180 € 180 € 180 € Prvé až tretie čerpanie bez poplatku, ďalšie s poplatkom 50
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5% + základná úroková sadzba ECB, pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane plat&iacu

Skutočné náklady € Skutočné náklady €