Americká hypotéka TB Tatra banka


Bez dokladovania účelu.
Banka zabezpečí znalecké ohodnotenie bytu, poistenie schopnosti splácať úver.
Priamo v pobočke si vybavíte poistenie nehnuteľnosti.
Banka preplatí náklady za predčasné splatenie úverov v inej banke.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 13 000 € 500000 € 1 20 80 % 80 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úrokové sadzby platné od 20.10.2023: 

 • Fix 1 od 4,79 % p.a.
 • Fix 2 od 4,79 % p.a.
 • Fix 3 od 4,79 % p.a.
 • Fix 5 od 4,59 % p.a.
 • Fix 7 od 4,79 % p.a.
 • Fix 10 od 4,99% p.a.

Program odmeňovania Hypotéka
Za využívanie produktov banky môže klient  získať zľavu z úrokovej sadzby hypotéky.
Program získajú klienti, ktorí požiadajú o hypotéku od 17.11.2022 a budú využívať Účet pre modrú planétu a/alebo Poistenie splácania hypotéky za dohodnutých podmienok banky.

Banka sleduje splnenie podmienok pre priznanie zvýhodnenia prvé ucelené 3 kalendárne mesiace po poskytnutí Úveru alebo jeho prvého čiastočného čerpania a potom každé nasledujúce 3 kalendárne mesiace.

Zľava z úrokovej sadzby hypotéky 0,20% p.a. za využívanie 2 produktov, zľava 0,10% p.a za využívanie 1 produktu.

Podmienky využívania Účtu pre modrú planétu:

 • na účte bola mesačne pripísaná suma peňažných prostriedkov minimálne 500 eur vo forme bezhotovostných kreditov a zároveň.
 • bola zrealizovaná mesačne aspoň jedna transakcia trvalým platobným príkazom na úhradu alebo
 • SEPA inkasom alebo debetnou platobnou kartou vydanou k tomuto účtu,
 • aspoň jeden z dlžníkov na úvere je majiteľom účtu,
 • v sledovanom období nebude na úvere omeškanie so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní.

Podmienky využívania Poistenia schopnosti splácať úver

 • k poskytnutému úveru bola uzavretá poistná zmluva poistenia splácania hypotéky, sprostredkovaná Veriteľom v UNIQA pojišťovna, a.s.,
 • poisteným je aspoň jeden dlžník z úveru,
 • poistenie je s poistným krytím minimálne rizika úmrtia a zároveň
 • poistených je minimálne 70 % výšky úveru, ak výška úveru je rovná alebo nižšia ako 100 000 eur
 • alebo minimálne 50 % výšky úveru, ak výška úveru je nad 100 000 eur,
 • v sledovanom období nebude na úvere omeškanie so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Áno
 • vek od 18 rokov do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky)

  Minimálna výška príjmu  plynúceho z územia SR musí býť 350 €.

 • dokladovanie aktuálneho čistého mesačného príjmu od 350 €,

 • úver max. do výšky 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti,

 • maximálna splatnosť 20 rokov,

 • možnosť použiť časť úveru na zaplatenie poplatkov (poplatok za úver a ohodnotenie bytu prostredníctvom Tatra banky),

 • zabezpečenie nehnuteľnosťou určenou na bývanie.

Potrebné predložiť:

 • doklad totožnosti žiadateľov,
 • doklady o príjme žiadateľov (napr. v prípade príjmu z podnikania, príjmu zo zahraničia),
 • doklady k zakladanej nehnuteľnosti (najmä znalecký posudok) – ohodnotenie bytu si môžete vybaviť aj cez Tatra banku.
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 175 € - max. 175 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
150 € 150 € 0 € Prvé čerpanie bez poplatku, druhé a každé ďalšie za poplatok 25 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady banky priamo súvisiace s predčasným splatením, max. vo výške 1% z predčasne splácanej istiny
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
9,50 % p. a. + štandardná úroková sadzba Skutočné náklady na vymáhanie € Skutočné náklady na vymáhanie €