Free hypoúver UniCredit


Úver je možné použiť na akýkoľvek účel bez potreby dokladovania použitia prostriedkov úveru.

Čerpanie úveru je možné už pri podaní návrhu na vklad záložného práva k nehnuteľnosti v prospech banky.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 3 300 € NEOBMEDZENÁ 1 20 70 % 70 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Bez poplatku za poskytnutie pre všetky úvery s poistením a LTV do 70%.

Úrokové sadzby s poistením a s LTV do 70% platné od 10.11.2023:

 • FIX3 od 4,69% p.a.
 • FIX4 od 4,69% p.a.
 • FIX5 od 4,69% p.a.
 • FIX7 od 5,79% p.a.
 • FIX10 od 5,79% p.a.

Možné zľavy z úrokových sadzieb:

 • 0,20% za poistenie schopnosti splácať úver.

Úroková sadzba platí pre úver ak si klient zriadi v banke U konto, bude na účet pravidelne mesačne zasielať 1,5 násobok splátky, poistí si schopnosť splácať úver

Preplatenie nákladov za znalecký posudok: byt do 150 eur, rodinný domu do 210 eur.

 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka.

Nie

Žiadateľom o úver môže byť fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR,

 • vek minimálne od 18 do 70 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky),
 • čistý mesačný príjem viac ako 280 € v prípade bankou akceptovaného typu príjmu.
Možnosť úverovať konateľa s.r.o. pri splnení nižšie uvedených podmienok:
 • žiadateľ je jediným vlastníkom spoločnosti a zároveň jediným konateľom spoločnosti, jeho vlastné osobné daňové priznanie nevykazuje stratu (nulový základ dane je v poriadku),
 • spoločnosť má preukázateľnú históriu aspoň 2 zdaňovacie obdobia,
 • spoločnosť nepodniká v neakceptovanom odvetví.

Ak ste zamestnanec potrebujete potvrdenie o výške príjmu.

Ak ste podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.

Doložiť znalecký posudok zabezpečenej nehnuteľnosti

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
166 € 166 € 0 €

Prvé čerpanie bez poplatku, ďalšie s poplatkom 15

Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,50 % pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok 8,00%.

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním € Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním €