Termínovaný vklad s obnovou Fio bankaMožnosť založenia Termínovaného vkladu prostredníctvom internetbankingu.

Termínované vklady je možné založiť aj v amerických dolároch alebo českých korunách.

Minimálny zostatok termínovaného vkladu je 3 000 Kč, 100 EUR a 100 USD.

Vklady na meno sú poistené na 100% zostatku, najvyššie však do čiastky zodpovedajúcej 100 000 .
Banka zriadi klientovi spolu s termínovaným vkladom aj osobný účet. Tento účet si môže založiť bez akýchkoľvek poplatkov a podmienok.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Áno 100 € Štvrťročne Frekvencia zasielania výpisov je individuálna Nie, len k dátumu obnovy. Nie, len k dátumu obnovy.
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Ak ste klientom Fio a máte aktívny internetbanking s elektronickou správou účtov, môžete si termínovaný vklad založiť sami prostredníctvom internetu. Ďalšou možnosťou je navštíviť niektorú z pobočiek banky.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Výška sankcie je stanovená nasledovne: platná úroková sadzba x (počet dní do splatnosti / 365), najmenej však 40 EUR, 1 000 CZK, 50 USD (podľa meny vkladu).

ODDO1 mesiac2 mesiace3 mesiace6 mesiacov9 mesiacov12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov48 mesiacov60 mesiacov
100 €9999999 €3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%2,70%2,60%2,60%2,60%