Termínovaný vklad 365.bankNa Termínovaný vklad je možné vložiť minimálne 500 eur a maximálne 100 000 eur

Klient so môže otvoriť 2 termínované vklady.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie Mesačne Ku dňu obnovy vkladu. Dodatočné vklady je možné realizovať len v deň obnovy. Áno, výbery sú možné kedykoľvek, ale mimo dňa obnovy len so sankciou v zmysle Sadzobníka poplatkov.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: K termínovanému vkladu, ktorý bude zriadený po 6.5.2022 k Účtu plus s viazanosťou na 48 mesiacov, je možnosť získať zvýhodnenú ročnú úrokovou sadzbu 2 % p.a..
Podmienky pre získanie zvýhodnenej úrokovej sadzby:

  • byť majiteľom Účtu plus a aktívne ho využívať,
  • realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300 eur mesačne formou platby kartou, cez internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá,
  • zvýhodnenú úrokovú sadzbu 2,00 % môže klient získať maximálne na dvoch nových termínovaných vkladoch zriadených po 6.5.2022, zostatok na každom termínovanom vklade môže byť maximálne 100 000 eur s možnosťou vložiť jednorazový vklad od 500 eur,
  • zvýhodnenú sadzbu klient získa na prvé obobie viaznosti po splnení všetkých podmienok a v prípade, že nedôjde k výberu finančných prostriedkov z účtu počas celej doby viazanosti, po ukončení viazanosti úrok bude pripísaný na termínovaný vklad.
Garantovaný úrok bez splanenia podmienok pri viazanosti na 48 mesiacov je  0,50 % ročne.

Podmienkou založenia termínovaného vkladu je predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie otváracieho vkladu.
Lehota na vloženie otváracieho vkladu je 10 kalendárnych dní odo dňa zriadenia.
Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber
V prípade výberu peňazí mimo dňa obnovy klient stráca nárok na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie viazanosti.
ODDO12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov48 mesiacov
500 €neobmedzene0,01%0,05%0,20%2,00%