Termínovaný vklad 365.bankNa Termínovaný vklad je možné vložiť minimálne 500 eurmaximálne 100 000 eur

Klient so môže otvoriť 2 termínované vklady.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie Mesačne Ku dňu obnovy vkladu. Dodatočné vklady je možné realizovať len v deň obnovy. Áno, výbery sú možné kedykoľvek, ale mimo dňa obnovy len so sankciou v zmysle Sadzobníka poplatkov.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: K termínovanému vkladu, ktorý bude zriadený k Účtu plus s viazanosťou na 24, 36 a 48 mesiacov, je možnosť získať zvýhodnenú ročnú úrokovou sadzbu 3,00 % p.a..
Podmienky pre získanie zvýhodnenej úrokovej sadzby:

  • byť majiteľom Účtu plus a aktívne ho využívať,
  • realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300 eur mesačne formou platby kartou, cez internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá po dobu aspoň 18 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 2 ročnom termínovanom vklade, aspoň 30 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 3 ročnom termínovanom vklade a aspoň 40 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 4 ročnom termínovanom vklade,
  • zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3% klienti môžu získať na termínovaných vkladoch zriadených po 15.10.2022, výška minimálneho vkladu je 500 eur,
  • zvýhodnenú sadzbu klient získa na prvé obdobie viazanosti po splnení podmienok a v prípade, že nedôjde k výberu finančných prostriedkov z termínovaného účtu počas celej doby viazanosti,
  • po ukončení viazanosti úrok bude pripísaný na termínovaný vklad.

 

Podmienkou založenia termínovaného vkladu je predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie otváracieho vkladu.
Lehota na vloženie otváracieho vkladu je 10 kalendárnych dní odo dňa zriadenia.
Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber
V prípade výberu peňazí mimo dňa obnovy klient stráca nárok na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie viazanosti.
ODDO1 mesiac6 mesiacov9 mesiacov12 mesiacov18 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov48 mesiacov
500 €neobmedzene1,00%1,50%1,50%1,75%2,00%0,30%0,30%0,30%