Termínovaný vklad Slovenská sporiteľňaMožnosť zriadiť účet ako spoločný vklad dvoch majiteľov formy. 
Vklad v rôznych menách: EUR, USD, CZK, GBP, minimálny vklad 500 (EUR, USD, GBP) alebo 10 000 CZK,
Doba viazanosti pri vklade v eurách je 1, 6, 12, 24 a 36 mesiacov.
Doba viazanosti pri vklade v inej mene je 1 a 12 mesiacov.
Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 500 € Na konci vkladu Nie, len pri ukončení viazanosti bezplatne inak s poplatkom. Nie, mimo termínu splatnosti s poplatkom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Zvýhodnené úrokové sadzby o 0,50 % p.a.:

  • pri viazanosti 36 mesiacov je so zvýhodneným úrokom 3,00 % ročne.
  • pri viazanosti 24 mesiacov je so zvýhodneným úrokom 2,50 % ročne,
  • pri viazanosti 12 mesiacov je so zvýhodneným úrokom 2,20 % ročne,
  • pri viazanosti 6 mesiacov je so zvýhodneným úrokom 2,00 % ročne
Maximálnu úrokovú sadzbu získate, ak  máte v SLSP účet a pravidelné investičné sporenie aspoň 20 eur mesačne.

Pre Termínovaný vklad s viazanosťou 12 mesiacov platí zvýhodnená ročná úroková sadzba až do výšky 4,00 % počas prvej doby viazanosti v prípade zriadenia Kombi vkladu.
Ide o kombinovanú investíciu do ročného termínovaného vkladu a podielového fondu.

Suma vkladu na Terminovaný vklad je min. 1/3 z celkovej investície, výška investície do podielového fondu je min. 2/3 z celkovej investície.
Minimálna výška investície do Kombi vkladu je 1 500 eur.

Možnosť výberu Kombi vkladu:
Kombi vklad dlhopisový
Eurový dlhopisový fond, ročný úrok na Termínovanom vklade 3,25%.
Kombi vklad realitný
Fond: ERSTE Realitná Renta, ročný úrok na Termínovanom vklade 4,00%.
Kombi vklad akciový
ESG fond dividendových akcií, ročný úrok na Termínovanom vklade 4,00%.


 

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Predloženie dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu vo výške 500 €.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu bude 0 %.

ODDO1 mesiac6 mesiacov12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov
500 €500000 €0,01%1,50%1,70%2,00%2,50%