Termínovaný vklad Slovenská sporiteľňaMožnosť zriadiť účet ako spoločný vklad dvoch majiteľov formy. 
Vklad v rôznych menách: EUR, USD, CZK, GBP, minimálny vklad 500 (EUR, USD, GBP) alebo 10 000 CZK,
Doba viazanosti pri vklade v eurách je 1, 12 a 36 mesiacov.
Doba viazanosti pri vklade v inej mene je 1 a 12 mesiacov.
Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 500 € Na konci vkladu Nie, len pri ukončení viazanosti bezplatne inak s poplatkom. Nie, mimo termínu splatnosti s poplatkom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba  + 0,10% p.a. pre termínovaný vklad s dobou viazanosti 36 mesiacov ak:

  • má Klient Účet vedený v Banke, a tento Účet nie je v nepovolenom prečerpaní a
  • účet bude vedený v Banke nepretržite minimálne do konca Doby viazanosti a
  • klient má v Banke vedený Účet sporenia a na Účet sporenia bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň minimálna Suma sporenia alebo má v Banke zriadené Pravidelné investovanie a pravidelne mesačne investuje aspoň vo výške Minimálnej pravidelnej investície.

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Predloženie dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu vo výške 500 €.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu bude 0 %.

ODDO1 mesiac12 mesiacov36 mesiacov
500 €500000 €0,01%0,01%0,11%