Termínovaný vklad ČSOBPri každej splatnosti je možné automaticky pripísať klientom zvolenú sumu z bežného účtu na termínovaný účet s možnosťou automatickej obnovy vkladu v deň splatnosti. Možnosť otvoriť si aj devízový Termínovaný vklad s minimálnym vkladom 10 000 CZK, 500 USD a 300 GBP.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 500 € Na konci vkladu Mesačne Nie, len pri ukončení viazanosti. Nie
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Získajte pre svoje úspory úrok 3,50% ročne.
Nárok na zvýhodnenú úrokovú sadzbu na ČSOB Termínovanom vklade so 6-mesačnou viazanosťou vzniká majiteľovi Účtu, ktorý svoje finančné prostriedky uloží na Účet a zároveň investuje v nasledovnom pomere:

  • polovicu finančných prostriedkov, najmenej však 500 eur, vloží na svoj Účet so 6-mesačnou viazanosťou v mene EUR v termíne od 02.01.2024 a zároveň
  • druhú polovicu finančných prostriedkov, resp. prostriedky v rovnakej výške ako už vložený vklad na Účet (vrátane vstupného poplatku) investuje v rovnakom termíne.

Majiteľ Účtu, ktorý splní podmienky uvedené v predchádzajúcej vete, bude mať oprávnený nárok na úročenie vkladu na Účte úrokovou sadzbou vo výške 3,50 % p.a. za prvé obdobie viazanosti vkladu.
Uvedené platí za predpokladu, že majiteľ Účtu nestornuje pokyn na nákup príslušného Fondu pred jeho vysporiadaním.
V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je úroková sadzba vkladu na Účte vo výške 1,50 % p.a. Termínovaný vklad na 6 mesiacov je možné uzatvoriť aj samostatne s úrokovou sadzbou 1,50 % p.a. Investovať do fondov môžete aj osobitne, bez využitia Kombi ponuky.

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu/výpovednej lehoty je vo výške 0,50 %, min. 6,00 €

ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov
500 €neobmedzene0,00%0,01%1,50%2,00%2,50%2,50%