Termínovaný vklad ČSOBPri každej splatnosti je možné automaticky pripísať klientom zvolenú sumu z bežného účtu na termínovaný účet s možnosťou automatickej obnovy vkladu v deň splatnosti. Možnosť otvoriť si aj devízový Termínovaný vklad s minimálnym vkladom 10 000 CZK, 500 USD a 300 GBP.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 500 € Na konci vkladu Mesačne Nie, len pri ukončení viazanosti. Nie
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Od 1.3.2023 do 30.4.2023 možnosť získať úrokovú sadzbu 3,00% pri Termínovanom vklade s viazanosťou na 12 mesiacov.

Podmienky:

Majiteľ Účtu  svoje finančné prostriedky uloží na Účet a zároveň investuje v nasledovnom pomere:

  • polovicu finančných prostriedkov, najmenej však 500 EUR, vloží na svoj Účet s 12-mesačnou viazanosťou v mene EUR v termíne od 1.3.2023 do 30.4.2023 a zároveň
  • druhú polovicu finančných prostriedkov alebo v rovnakej výške už vloženého vkladu na Účet (vrátane vstupných poplatkov), investuje v rovnakom termíne v pobočkách Banky tak, že podá pokyn na nákup Fondu v mene EUR: ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f., ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f., ČSOB Rastový o.p.f., ČSOB Vyvážený o.p.f., ďalej fondy zo skupiny HORIZON zmiešané (Horizon 2030, Horizon 2035, Horizon Flexible Plan, Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced, Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced), Sivek Global Low Div.

Majiteľ Účtu, ktorý splní podmienky uvedené v predchádzajúcej vete, bude mať na prvé obdobie viazanosti vkladu úročený vklad úrokovou sadzbou 3,00% p. a., a to ku dňu založenia vkladu.

V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je úroková sadzba vo výške 0,01% p. a. a to od počiatku vkladu.

 

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu/výpovednej lehoty je vo výške 0,50 %, min. 6,00 €

ODDO3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov
500 €neobmedzene0,01%0,01%3,00%0,10%0,10%