Termínovaný vklad ČSOBPri každej splatnosti je možné automaticky pripísať klientom zvolenú sumu z bežného účtu na termínovaný účet s možnosťou automatickej obnovy vkladu v deň splatnosti. Možnosť otvoriť si aj devízový Termínovaný vklad s minimálnym vkladom 10 000 CZK, 500 USD a 300 GBP.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 500 € Na konci vkladu Mesačne Nie, len pri ukončení viazanosti. Nie
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Získajte v termíne od 1.6. 2024 do 30.6.2024 pre svoje úspory úrok 3,50% ročne.
Nárok na zvýhodnenú úrokovú sadzbu na ČSOB Termínovanom vklade s 12-mesačnou viazanosťou vzniká Majiteľovi Účtu, ktorý svoje finančné prostriedky uloží na Účet a zároveň investuje
polovicu finančných prostriedkov, najmenej však 500 eur, vloží na svoj Účet so 12- mesačnou viazanosťou v mene EUR v termíne od 01.06.2024 do 30.06.2024 a  zároveň druhú polovicu finančných prostriedkov, resp. prostriedky v rovnakej výške ako už vložený vklad na Účet investuje v rovnakom termíne tak, že podá pokyn na nákup PL Fondu v mene EUR do niektorého z fondov:

 • ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.,
 • ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.,
 • ČSOB Vyvážený o.p.f.,
 • ČSOB Rastový o.p.f.,
 • ČSOB Svetový akciový o.p.f.,
 • KBC Equity Fund We Care Responsible Investing,
 • KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing EUR,
 • KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing,
 • KBC Equity Fund We Live Responsible Investing,
 • KBC Equity Fund We Like Responsible Investing,
 • KBC Eco Fund Water Responsible Investing,
 • KBC Eco Fund Climate Change Responsible Investing.    

   Termínovaný vklad na 12 mesiacov je možné uzatvoriť, aj samostatne s úrokovou sadzbou 2,00 % p.a

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu/výpovednej lehoty je vo výške 0,50 %, min. 6,00 €

ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov
500 €neobmedzene0,00%0,01%1,50%2,00%2,50%2,50%