Termínovaný vklad ČSOBPri každej splatnosti je možné automaticky pripísať klientom zvolenú sumu z bežného účtu na termínovaný účet s možnosťou automatickej obnovy vkladu v deň splatnosti. Možnosť otvoriť si aj devízový Termínovaný vklad s minimálnym vkladom 10 000 CZK, 500 USD a 300 GBP.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 500 € Na konci vkladu Mesačne Nie, len pri ukončení viazanosti. Nie
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Od 20.4.2022 do 15.7.2022 možnosť získať úrokovú sadzbu 2,20% pri Termínovanom vklade s viazanosťou na 12 mesiacov.

Podmienky:

Majiteľ Účtu  svoje finančné prostriedky uloží na Účet a zároveň investuje v nasledovnom pomere:

  • tretinu finančných prostriedkov, najmenej však 500 EUR, vloží na svoj Účet s 12-mesačnou viazanosťou v mene EUR v termíne od 20.04.2022 do 15.7.2022 a zároveň
  • dve tretiny finančných prostriedkov alebo najmenej 2-násobok už vloženého vkladu na Účet (vrátane vstupných poplatkov), najmenej však 1000 €, investuje v rovnakom termíne v pobočkách Banky tak, že podá pokyn na nákup Fondu v mene EUR, okrem fondov peňažného trhu a fondov krátkodobých investícií.

Majiteľ Účtu, ktorý splní podmienky uvedené v predchádzajúcej vete, bude mať na prvé obdobie viazanosti vkladu úročený vklad úrokovou sadzbou 2,20% p. a., a to ku dňu založenia vkladu.

V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je úroková sadzba vo výške 0,01% p. a. a to od počiatku vkladu.

 

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu/výpovednej lehoty je vo výške 0,50 %, min. 6,00 €

ODDO3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov
500 €neobmedzene0,01%0,01%2,20%0,10%0,10%