Privatbanka FIX Konto Privatbanka


Hodnotenie
31x


Vopred poznáte výnos, vklad je úročený pevnou úrokovou sadzbou platnou počas celej lehoty viazanosti, termínovaný vklad si zriadite aj cez internet.

Možnosť zriadenia Termínovaného vkladu aj v cudzej mene s minimálnym vkladom 200 USD, 5 000 CZK, 200 GBP, 200 CHF.

Limitovaná ponuka - úrokový bonus + 0,15 % p. a. pri viazanosti na 36 mesiacov

 

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 250 € Na konci vkladu Vystavenie výpisov podľa dohodnutej frekvencie. Nie, len v deň splatnosti vkladu Nie, bez poplatku len v deň splatnosti (prolongácie), Sankčný poplatok pri predčasnom výbere je strata úrokov za stanovený počet dní v zmysle Sadzobníka Privatbanky, a. s., platného v deň účinnosti zmluvy alebo v deň automatickej prolongácie vkladu
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Zriadenie termínovaného vkladu bezplatne v pobočkách Privatbanky, cez Internet alebo prostredníctvom Internet Bankingu.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Sankčný poplatok za predčasný výber je strata úrokov za stanovený počet dní. Pri vkladoch s viazanosťou:

  • 1 mesiac je úrok za 15 dní,
  • 3 mesiace je úrok za 30 dní,
  • 6 mesiacov je úrok za 60 dní,
  • 12 mesiacov je úrok za 90 dní,
  • 18 mesiacov je úrok za 366 dní,
  • 24 mesiacov je úrok za 366 dní,
  • od 24 do 36 mesiacov je úrok za 366 dní,
  • od 36 do 48 mesiacov je úrok za 366 dní,
  • od 48 do 60 mesiacov je úrok za 540 dní.

Poplatky pri vkladových produktoch v cudzej mene sa prepočítavajú v deň zúčtovania aktuálnym kurzom na hodnotu v cudzej mene, v ktorej je vkladový produkt vedený.

ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov18 mesiacov24 mesiacov30 mesiacov36 mesiacov42 mesiacov48 mesiacov60 mesiacov
250 €50000 €0,20%0,30%0,50%0,80%0,90%0,95%1,00%1,05%1,10%1,15%1,20%