Privatbanka FIX Konto PrivatbankaVopred poznáte výnos, vklad je úročený pevnou úrokovou sadzbou platnou počas celej lehoty viazanosti, termínovaný vklad si zriadite aj cez internet.

Možnosť zriadenia Termínovaného vkladu aj v cudzej mene s minimálnym vkladom 200 USD, 5 000 CZK, 200 GBP, 200 CHF.

 

 

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 250 € Na konci vkladu Vystavenie výpisov podľa dohodnutej frekvencie. Nie, len v deň splatnosti vkladu Nie, bez poplatku len v deň splatnosti (prolongácie), Sankčný poplatok pri predčasnom výbere je strata úrokov za stanovený počet dní v zmysle Sadzobníka Privatbanky, a. s., platného v deň účinnosti zmluvy alebo v deň automatickej prolongácie vkladu
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Zriadenie termínovaného vkladu bezplatne v pobočkách Privatbanky, cez Internet alebo prostredníctvom Internet Bankingu.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Sankčný poplatok za predčasný výber z termínovaného vkladu je vo výške úrokov za celé obdobie viazanosti z vyberanej sumy.

ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov18 mesiacov24 mesiacov30 mesiacov36 mesiacov42 mesiacov48 mesiacov60 mesiacov
250 €50000 €0,05%0,10%0,20%3,00%3,10%3,20%3,20%3,60%3,30%3,00%3,00%