Termínovaný vklad s osobným účtom Prima bankaTermínovaný vklad je možné zriadiť aj prostredníctvom Internet bankingu.

Ak Termínovaný vklad nie je zriadený k Osobnému účtu, úroková sadzba pri viazanosti:

  • 12 mesiacov je 0,01 %,
  • 24 mesiacov je 0,01 %,
  • 36 mesiacov je 0,20 %
  • 48 mesiacov je 0,30 %,
  • 60 mesiacov je 0,40 %.
Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Áno 500 € Na konci vkladu Ročne Nie, len pri ukončení viazanosti. Nie, len s poplatkom.
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Pre zriadenie účtu je potrebný minimálny vklad 500 EUR a zriadený Osobný účet

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

100 % nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy

ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov48 mesiacov60 mesiacov
500 €neobmedzene0,01%0,01%0,01%0,51%0,51%0,70%0,80%0,90%