Osobný účet Prima banka


Za každú platbu zrealizovanú platobnou kartou vydanou k Osobnému účtu klient získa odmenu vo výške 0,50% zo zaplatenej sumy, prehľad o transakciách a zostatku na účte vďaka SMS Notifikácii.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 10 € Áno, 1 krát mesačne v rámci SR bezplatne alebo e-mailom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Osobný účet - Zaplať mobilom a vyhraj 10 x 3 000 eur.
Platnosť marketingovej kampane je od 01.10.2022 do 31.12.2022.
Podmienky kampane:

  • v čase kampane klient je alebo sa stane majiteľom Osobného účtu vedeného v Prima banke,
  • vykonať na Osobnom účte aspoň v jednom kalendárnom mesiaci počas trvania kampane min. 10 platieb mobilným telefónom alebo hodinkami (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay) u obchodníkov na platobnom termináli alebo na internete,
  • klient nie je v omeškaní s plnením žiadnych zmluvných povinností voči banke.

Odmena za platby platobnou kartou/mobilom:

  • vo výške 0,50% zo súčtu platieb realizovaných mobilom prostredníctvom služieb Google Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay a
  • vo výške 0,30% zo súčtu platieb kartou (platby kartou, ktoré neboli realizované mobilom).

Suma Odmeny za platby platobnou kartou/mobilom je poskytnutá zo zúčtovaných platieb z Osobného účtu maximálne však do výšky mesačného poplatku za vedenie Osobného účtu.

Predložiť doklad totožnosti.
Zloženie balíka

Bezplatný neobmedzený počet transakcií:

  • prijaté úhrady
  • odoslané príkazy na úhradu zadané elektronicky,  
  • zriadenie trvalých príkazov a inkasa,
  • zmena a  zrušenie trvalých príkazov a inkás cez Internet banking.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Debit Mastercard Push notifikácie ÁNO, Internet Banking
Mesačný poplatok za balík
4,90 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100% zľava z poplatku za vedenie účtu je vrátený v mesiaci, keď priemerný zostatok bude vo výške minimálne 15 000 eur.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 5,00 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
S poplatkom 1,50 €, vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu 4 €. S poplatkom 5,00 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 3 € 3 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
19,90 %

ÁNO, od 100 € alebo 1 500 €.

O povolené prečerpanie na osobnom účte môžu požiadať občania vo veku od 18 - 65 rokov, a to už pri otvorení osobného účtu, na ktorý budú poukazovať svoj pravidelný príjem.

Podmienkou je zriadený účet min. 3 mesiace a pravidelné kreditné obraty na účte.