Osobný účet Prima banka


Odmena za platbu mobilom alebo platobnou kartou vydanou k Osobnému účtu odmena vo výške 0,25% alebo  0,50% zo zaplatenej sumy mobilom, resp. kartou, max. do výšky mesačného poplatku za vedenie účtu. 

Vo výške 0,50% zo súčtu platieb realizovaných mobilom prostredníctvom služieb Google Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay a vo výške 0,25% zo súčtu platieb kartou (platby kartou, ktoré neboli realizované mobilom).

Odkladací účet - možnosť odkladať si peniaze bokom prostredníctvom Odkladacieho účtu, ktorý si môžete zriadiť k vášmu Osobnému alebo Študentskému účtu priamo v mobilnej aplikácii Peňaženka. K Osobnému účtu je možné zriadiť až tri Odkladacie účty.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 10 € Áno, 1 krát mesačne v rámci SR bezplatne alebo e-mailom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Osobný účet - Zaplať mobilom a vyhraj 10 x 3 000 eur.
Platnosť marketingovej kampane je do 30.6.2024.
Podmienky akcie:

  • klient je alebo sa v čase trvania kampane stane majiteľom Osobného účtu v Prima banke.
  • na Osobnom účte vykoná aspoň v jednom kalendárnom mesiaci počas trvania kampane najmenej 10 platieb mobilným telefónom alebo hodinkami (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay) u obchodníkov na platobnom termináli alebo na internete – do vyhodnotenia budú zahrnuté výlučne platby vykonané a zároveň zaúčtované v rámci daného kalendárneho mesiaca,
  • Osobný účet nie je počas celého obdobia trvania kampane ani raz v nepovolenom debete a k poslednému dňu kampane nebude zrušený ani v procese rušenia,
  • účastník kampane nebude počas celého obdobia trvania kampane ani raz v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností voči organizátorovi, bude si riadne plniť všetky svoje bankové aj nebankové úverové záväzky a nebude voči nemu vedená žiadna exekúcia, nebude platobne neschopný ani sa nebude domáhať oddĺženia.

Predložiť doklad totožnosti.
Zloženie balíka

Bezplatný neobmedzený počet transakcií:

  • prijaté úhrady
  • odoslané príkazy na úhradu zadané elektronicky,  
  • zriadenie trvalých príkazov a inkasa,
  • zmena a  zrušenie trvalých príkazov a inkás cez Internet banking.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Debit Mastercard Push notifikácie ÁNO, Internet Banking
Mesačný poplatok za balík
4,90 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100% zľava z poplatku za vedenie účtu je vrátený v mesiaci, keď priemerný zostatok bude vo výške minimálne 15 000 eur.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 5,00 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
S poplatkom 1,50 €, vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu 4 €. S poplatkom 5,00 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 3 € 3 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
19,90 %

ÁNO, od 100 € alebo 1 500 €.

O povolené prečerpanie na osobnom účte môžu požiadať občania vo veku od 18 - 65 rokov, a to už pri otvorení osobného účtu, na ktorý budú poukazovať svoj pravidelný príjem.

Podmienkou je zriadený účet min. 3 mesiace a pravidelné kreditné obraty na účte.