Termínovaný vklad Poštová bankaMožnosť sledovať pohyby na účte termínovaného vkladu cez Internet banking.  

Možnosť peniaze vybrať už aj počas doby uloženia, bez zrušenia termínovaného vkladu.

 

 

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 1 € Na konci vkladu V januári za predchádzajúci rok k 31.12. Nie, len k termínu splatnosti. Nie, len s poplatkom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: K termínovanému vkladu s viazanosťou na 24,36 a 48 mesiacov zriadenom po 15.10.2022 k Užitočnému účtu, k Užitočnému účtu junior alebo k Užitočnému účtu senior  možnosť získať zvýhodnenú ročnú úrokovou sadzbu 3 %.
Ako získate zvýhodnený úrok 3,00 %:

  • zriadiť si Užitočný účet alebo Užitočný účet junior alebo Užitočný účet senior a aktívne ho využívať,
  • realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300 eur mesačne formou platby kartou, cez internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá,
  • zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3 % klienti môžu získať na nových termínovaných vkladoch zriadených po 15.10.2022, výška minimálneho vkladu je 500 eur,
  • zvýhodnenú sadzbu klient získa na prvé obdobie viazanosti po splnení všetkých podmienok a v prípade, že nedôjde k výberu finančných prostriedkov,
  • z účtu počas celej doby viazanosti, po ukončení viazanosti úrok bude pripísaný na termínovaný vklad.

 

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

V prípade predčasného výberu klientovi nevzniká nárok na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie viazanosti.

ODDO1 mesiac6 mesiacov9 mesiacov12 mesiacov18 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov48 mesiacov
500 €neobmedzene1,00%1,50%1,50%1,75%2,00%0,30%0,30%0,30%