Termínovaný vklad Poštová bankaMožnosť sledovať pohyby na účte termínovaného vkladu cez Internet banking.  

Možnosť peniaze vybrať už aj počas doby uloženia, bez zrušenia termínovaného vkladu.

Zriadiť Termínovaný vklad je možné aj v mene CZK, ale len na pobočke banky s minimálnym vkladom 300 USD, ktorý je prepočítaný na príslušnú cudziu menu, v ktorej je termínovaný vklad vedený.

 

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 1 € Na konci vkladu V januári za predchádzajúci rok k 31.12. Nie, len k termínu splatnosti. Nie, len s poplatkom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: K termínovanému vkladu s viazanosťou na 24,36 a 48 mesiacov zriadenom po 15.10.2022 k Užitočnému účtu, k Užitočnému účtu junior alebo k Užitočnému účtu senior  možnosť získať zvýhodnenú ročnú úrokovou sadzbu 3 %.
Ako získate zvýhodnený úrok 3 % ročne:

  • zriadiť si Užitočný účet alebo Užitočný účet junior alebo Užitočný účet senior a aktívne ho využívať,
  • realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300 eur mesačne formou platby kartou, cez internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá,
  • zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3 % klienti môžu získať na nových termínovaných vkladoch zriadených po 15.10.2022, výška minimálneho vkladu je 500 eur,
  • zvýhodnenú sadzbu klient získa na prvé obobie viaznosti po splnení všetkých podmienok a v prípade, že nedôjde k výberu finančných prostriedkov,
  • z účtu počas celej doby viazanosti, po ukončení viazanosti úrok bude pripísaný na termínovaný vklad.
Ak máte záujem o dlhšiu viazanosť – zvýhodnený úrok 3 % ročne máme aj pre Vás. Pri 3 ročnom Termínovanom vklade získate zvýhodnený úrok, ak budete aktívne využívať Užitočný účet aspoň 30 mesiacov z celkovej doby viazanosti (3 roky)
a pri 4 ročnom Termínovanom vklade aspoň 40 mesiacov z celkovej doby viazanosti (4 roky).
  • Vložiť si môžete jednorazový vklad už od 500 eur a to do 10 kalendárnych dní odo dňa zriadenia Termínovaného vkladu.
  • Počas celej doby viazanosti Termínovaného vkladu si peniaze nevyberajte, inak prídete o možnosť získať zvýhodnenú sadzbu 3 % ročne.
  • Zvýhodnenú sadzbu 3 % ročne môžete získať na nových Termínovaných vkladoch zriadených v termíne od 15. 10. 2022.

 

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

V prípade predčasného výberu klientovi nevzniká nárok na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie viazanosti.

ODDO12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov48 mesiacov
500 €neobmedzene0,01%3,00%3,00%3,00%