Termínovaný vklad Poštová bankaMožnosť sledovať pohyby na účte termínovaného vkladu cez Internet banking.  

Možnosť peniaze vybrať už aj počas doby uloženia, bez zrušenia termínovaného vkladu.

Zriadiť Termínovaný vklad je možné aj v mene CZK, ale len na pobočke banky s minimálnym vkladom 300 USD, ktorý je prepočítaný na príslušnú cudziu menu, v ktorej je termínovaný vklad vedený.

 

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 1 € Na konci vkladu V januári za predchádzajúci rok k 31.12. Nie, len k termínu splatnosti. Nie, len s poplatkom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Zvýhodnený úrok až 2 % ročne pre TERMÍNOVANÝCH VKLADOCH s viazanosťou 48 mesiacov.

Podmienky záskania zvýhodneného úroku:

  • Zriadiť si Užitočný účet, Užitočný účet Senior alebo Užitočný účet Junior a aktívne ho používať. Realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300 eur mesačne. Je možné využiť platby kartou, cez Internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá.
  • Vložiť jednorazový vklad už od 500 eur.
  • Zvýhodnenú sadzbu 2 % je možné môžete získať maximálne na dvoch nových TERMÍNOVANÝCH VKLADOCH zriadených v termíne od 6. 5. 2022, pričom na každom TERMÍNOVANOM VKLADE môže byť zostatok maximálne do 100 000 eur.
  • Úrokovú sadzbu 2 % ročne je možné získať pri splnení všetkých podmienok a po ukončení doby viazanosti  bude pripísaný úrok na  TERMÍNOVANÝ VKLAD.
  • Ak nie sú splnené podmienky, na konci viazanosti je propísaný základný úrok vo výške 0,50 % ročne.

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

V prípade predčasného výberu klientovi nevzniká nárok na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie doby uloženia vkladu.

ODDO12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov48 mesiacov
500 €neobmedzene0,01%0,05%0,20%0,50%