Termínovaný vklad Tatra bankaMožnosť založiť si Termínovaný vklad cez internetbanking.

Vklad je chránený Zákonom o ochrane vkladov s garanciou úrokovej sadzby.

Termínovaný vklad je možné otvoriť aj pre dieťa, stačí ak predložíte jeho rodný list.

Každý vklad na účet je úročený samostatne, a to úrokovou sadzbou platnou v deň vkladu, stanovenou v zmysle zmluvných podmienok, pričom táto sadzba sa počas trvania zmluvy nemení.

Pri 24- a 36-mesačných vkladoch je úrok pripísaný ročne ku vkladu na Termínovanom účte.

Úrokové sadzby nad najvyššie pásma sa stanovujú individuálne.

Ak  banka  umožní  zvýšenie vkladu  aj  mimo  dňa  obnovy,  ide  o  tzv. dcérske vklady.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 0 € Na konci vkladu Frekvencia zasielania výpisov je podľa viazanosti. Nie, len sko samostatný vklad a každý vklad bude uročený samostatne. Nie, len raz počas dohodnutej lehoty viazanosti .
Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Doklad totožnosti, uzavretie písomnej zmluvy, vklad hotovosti priamo v pobočke, alebo neskôr prevodom z ktorejkoľvek banky. Termínovaný vklad môžete otvoriť aj pre dieťa - stačí, ak predložíte jeho rodný list.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Strata celého úroku z vyberanej sumy.

 

ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov
0 €neobmedzene0,01%0,01%1,50%2,00%2,50%2,50%