NN

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Od vzniku fondu (p.a.)
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 7.99% 9.63% 6.29% -6.15% 28.61% 2.38% 28.26% -11.04% 9.68%
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN - - - - - 6.90% 22.95% -14.56% 5.85%
Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. -5.68% 6.83% 7.37% -4.52% 15.59% 1.71% 13.34% -12.77% 2.65%
Harmónia - zmiešaný negarantovaný 2.01% 5.82% 5.75% -4.34% 13.45% 2.82% 8.36% -11.80% 2.34%
Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. 0.84% 1.29% 0.38% 0.14% 0.88% 2.60% -0.94% -7.44% 0.44%
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený