NN

Rozdelenie majetku fondov NN
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky fondov NN
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
3 mesiace 1 rok 5 rokov 10 rokov Od vzniku fondu (p.a.)
NN - Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 5.016% 24.727% 11.138% 10.134% 10.258%
NN - Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. 0.744% 4.114% -0.539% 0.211% 1.354%
NN - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. 5.687% 19.472% 5.810% 5.511% 3.660%
NN - Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN 4.463% 21.396% 6.389% 4.945% 7.099%
NN - Harmónia - zmiešaný negarantovaný 4.375% 14.762% 3.687% 3.790% 2.803%