NN
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
INDEX Indexový negarantovaný 15.65% 15.32% 3.32% 5.59% 2.08% 10.93% -13.63% 21.30% 7.99%
DYNAMIKA akciový negarantovaný 3.44% 3.18% 9.69% 2.63% 7.20% 7.32% -5.66% 14.10% 3.23%
HARMÓNIA zmiešaný negarantovaný 3.50% 2.33% 6.10% 2.01% 5.82% 5.75% -4.34% 12.34% 2.83%
TRADÍCIA dlhopisový garantovaný 2.53% 0.56% 1.25% 0.28% 1.09% 0.43% -0.72% 1.96% 1.75%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený