NN

Rozdelenie majetku fondov NN
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov NN
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Od vzniku fondu (p.a.)
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 9.63% 6.29% -6.15% 28.61% 2.38% 28.26% -13.80% 12.10% 7.94%
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN - - - - 6.90% 22.95% -17.72% 10.88% 5.53%
Harmónia - zmiešaný negarantovaný 5.82% 5.75% -4.34% 13.45% 2.82% 8.36% -15.64% 6.51% 2.29%
Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. 6.83% 7.37% -4.52% 15.59% 1.71% 13.34% -15.44% 8.95% 2.03%
Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. 1.29% 0.38% 0.14% 0.88% 2.60% -0.94% -9.87% 2.61% -0.66%
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený