NN

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Od vzniku fondu (p.a.)
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 17.23% 7.99% 9.63% 6.29% -6.15% 27.71% 2.38% 21.41% 13.95%
Index Euro – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 3.32% 5.59% 2.08% 10.93% -13.63% 24.36% 0.00% - 7.92%
Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. - -5.68% 6.83% 7.37% -4.52% 15.59% 1.71% 11.07% 7.18%
Harmónia - zmiešaný negarantovaný 6.10% 2.01% 5.82% 5.75% -4.34% 13.45% 2.82% 6.49% 3.09%
Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. 2.86% 0.84% 1.29% 0.38% 0.14% 0.88% 2.60% -0.74% 2.64%
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený