VÚB Generali

Rozdelenie majetku fondov VÚB Generali
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky fondov VÚB Generali
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
3 mesiace 1 rok 5 rokov 10 rokov Od vzniku fondu (p.a.)
VÚB Generali - INDEX
indexový negarantovaný
4.741% 24.462% 11.326% 10.468% 10.280%
VÚB Generali - KLASIK
dlhopisový garantovaný
0.839% 4.485% -0.109% 0.790% 1.735%
VÚB Generali - PROFIT
akciový negarantovaný
5.448% 20.202% 7.451% 6.387% 4.422%
VÚB Generali - SMART zelený inovatívny 4.671% 17.736% 4.538% 4.369% 3.412%