VÚB Generali

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Od vzniku fondu (p.a.)
INDEX indexový negarantovaný 16.48% 7.78% 11.89% 5.56% -6.10% 29.85% 4.08% 11.01% 10.39%
PROFIT akciový negarantovaný 10.32% 3.92% 5.81% 6.45% -5.32% 17.54% 1.70% 7.20% 3.99%
MIX zmiešaný negarantovaný 10.23% 3.69% 4.89% 5.22% -4.59% 11.97% 1.21% 4.01% 3.35%
KLASIK dlhopisový garantovaný 3.74% 1.53% 2.68% 2.23% -1.60% 3.12% 0.93% -0.01% 2.25%
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený