VÚB Generali

Rozdelenie majetku fondov VÚB Generali
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov VÚB Generali
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Od vzniku fondu (p.a.)
INDEX indexový negarantovaný 11.89% 5.56% -6.10% 29.85% 4.08% 28.75% -13.98% 10.56% 9.28%
PROFIT akciový negarantovaný 5.81% 6.45% -5.32% 17.54% 1.70% 17.33% -12.92% 8.60% 3.7%
SMART zmiešaný negarantovaný 4.89% 5.22% -4.59% 11.97% 1.21% 10.01% -9.97% - 2.74%
KLASIK dlhopisový garantovaný 2.68% 2.23% -1.60% 3.12% 0.93% -0.16% -8.45% 2.81% 1.62%
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený