VÚB GeneraliHodnotenie
0x

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
INDEX indexový negarantovaný 2.64% 12.19% 16.48% 7.78% 11.89% 5.56% -6.99% 21.10% 9.81%
PROFIT akciový negarantovaný 3.76% 5.51% 10.32% 3.92% 5.81% 6.45% -5.63% 12.68% 3.54%
MIX zmiešaný negarantovaný 3.76% 3.65% 10.23% 3.69% 4.89% 5.22% -4.78% 8.59% 3.17%
KLASIK dlhopisový garantovaný 3.43% 2.01% 3.74% 1.53% 2.68% 2.23% -1.55% 2.56% 2.43%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený