VÚB Generali

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Od vzniku fondu (p.a.)
INDEX indexový negarantovaný 7.78% 11.89% 5.56% -6.10% 29.85% 4.08% 28.75% -11.15% 9.64%
PROFIT akciový negarantovaný 3.92% 5.81% 6.45% -5.32% 17.54% 1.70% 17.33% -11.12% 3.59%
MIX zmiešaný negarantovaný 3.69% 4.89% 5.22% -4.59% 11.97% 1.21% 10.01% -11.74% 2.74%
KLASIK dlhopisový garantovaný 1.53% 2.68% 2.23% -1.60% 3.12% 0.93% -0.16% -7.69% 1.63%
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený