VÚB Generali

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
INDEX indexový negarantovaný 12.19% 16.48% 7.78% 11.89% 5.56% -6.10% 29.85% -9.18% 8.43%
PROFIT akciový negarantovaný 5.51% 10.32% 3.92% 5.81% 6.45% -5.32% 17.54% -8.64% 3.05%
MIX zmiešaný negarantovaný 3.65% 10.23% 3.69% 4.89% 5.22% -4.59% 11.97% -8.24% 2.63%
KLASIK dlhopisový garantovaný 2.01% 3.74% 1.53% 2.68% 2.23% -1.60% 3.12% -2.40% 2.16%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený