VÚB Generali

Rozdelenie majetku fondov VÚB Generali
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov VÚB Generali
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Od vzniku fondu (p.a.)
INDEX indexový negarantovaný 5.56% -6.10% 29.85% 4.08% 28.75% -13.98% 17.23% 5.56% 10%
PROFIT akciový negarantovaný 6.45% -5.32% 17.54% 1.70% 17.33% -12.92% 15.19% 4.08% 4.16%
SMART zelený inovatívny 5.22% -4.59% 11.97% 1.21% 10.01% -14.23% 8.98% - 3.01%
KLASIK dlhopisový garantovaný 2.23% -1.60% 3.12% 0.93% -0.16% -8.45% 5.18% 0.18% 1.71%
* Rok 2024 ešte nie je ukončeený