Akciové fondy

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Od vzniku fondu (p.a.)
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 10.85% 2.52% 12.28% 7.01% -5.98% 26.33% 2.82% 4.49% 4.48%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 10.32% 3.92% 5.81% 6.45% -5.32% 17.54% 1.70% 3.29% 3.81%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. - -5.68% 6.83% 7.37% -4.52% 15.59% 1.71% 1.47% 3.66%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 8.56% 0.55% 1.66% 7.89% -12.37% 14.73% 13.79% 8.03% 3.34%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 8.60% 3.24% 5.88% 2.37% -2.72% 12.21% 2.65% 0.97% 2.86%
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený