Akciové fondy

Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky v akciových fondoch
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
3 mesiace 1 rok 5 rokov 10 rokov Od vzniku fondu (p.a.)
ALLIANZ - PROGRES indexový negarantovaný 4.083% 23.645% 10.292% 8.388% 5.339%
NN - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. 4.770% 20.247% 6.013% 5.469% 3.685%
UNIQA - Akciový negarantovaný UNIQA 2.844% 13.989% 4.877% 4.487% 3.155%
NN - Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN 4.205% 21.892% 6.660% 4.939% 7.172%
VÚB Generali - PROFIT
akciový negarantovaný
4.170% 20.322% 7.550% 6.274% 4.399%