Akciové fondy
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 2.94% 4.15% 10.85% 2.52% 12.28% 7.01% -7.39% 19.50% 3.97%
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 3.76% 5.51% 10.32% 3.92% 5.81% 6.45% -5.63% 13.75% 3.58%
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 3.44% 3.18% 9.69% 2.63% 7.20% 7.32% -5.66% 14.10% 3.23%
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 2.20% 3.81% 8.60% 3.24% 5.88% 2.37% -3.28% 10.05% 2.73%
VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 3.51% 2.13% 7.57% 4.00% 5.86% 4.69% -5.09% 12.39% 2.63%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 4.46% 3.63% 8.56% 0.55% 1.66% 7.89% -13.36% 17.33% 2.33%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený