Zmiešané fondy

Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky v zmiešaných fondoch
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
3 mesiace 1 rok 5 rokov 10 rokov Od vzniku fondu (p.a.)
NN - Harmónia - zmiešaný negarantovaný 3.527% 16.005% 3.465% 3.970% 2.925%
VÚB Generali - SMART zelený inovatívny 4.671% 17.736% 4.538% 4.369% 3.412%