Zmiešané fondy

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 3.65% 10.23% 3.69% 4.89% 5.22% -4.59% 11.97% -0.58% 3.07%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 2.33% 6.10% 2.01% 5.82% 5.75% -4.34% 13.45% 1.52% 2.78%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený