Zmiešané fondy

Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti Zmiešané fondy
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Od vzniku fondu (p.a.)
SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská 5.22% -4.59% 11.97% 1.21% 10.01% -14.23% 8.98% - 3.01%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 5.75% -4.34% 13.45% 2.82% 8.36% -15.64% 12.11% 1.83% 2.62%
* Rok 2024 ešte nie je ukončeený