Zmiešané fondy
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 3.76% 3.65% 10.23% 3.69% 4.89% 5.22% -4.78% 9.09% 3.18%
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 3.50% 2.33% 6.10% 2.01% 5.82% 5.75% -4.34% 12.34% 2.83%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený