Dlhopisové fondy

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Od vzniku fondu (p.a.)
365.life dlhopisový garantovaný d.f. 1.86% 3.10% 3.86% -3.45% 4.77% 4.44% -3.99% -5.47% 1.95%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 1.53% 2.68% 2.23% -1.60% 3.12% 0.93% -0.16% -7.69% 1.63%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 0.40% 1.78% 1.02% 0.07% 1.70% 1.21% -0.63% -4.35% 1.39%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. -0.29% 1.33% 0.43% -0.30% 1.45% 0.97% -0.24% -2.38% 1.38%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.84% 1.29% 0.38% 0.14% 0.88% 2.60% -0.94% -7.44% 0.44%
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený