Dlhopisové fondy

Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky v dlhopisových fondoch
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
3 mesiace 1 rok 5 rokov 10 rokov Od vzniku fondu (p.a.)
ALLIANZ - GARANT
dlhopisový garantovaný
0.540% 2.557% -0.671% 0.259% 1.244%
UNIQA - Dlhopisový garantovaný 0.436% -1.822% -0.962% -0.116% 1.049%
VÚB Generali - KLASIK
dlhopisový garantovaný
0.673% 4.399% -0.121% 0.761% 1.739%
NN - Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. 0.823% 4.414% -0.538% 0.194% 1.366%
- KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. 0.831% 2.833% -0.526% 0.871% 1.820%