Dlhopisové fondy

Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti Dlhopisové fondy
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Od vzniku fondu (p.a.)
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. - - - - - - 3.71% -1.80% 2.34%
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. 2.23% -1.60% 3.12% 0.93% -0.16% -8.45% 5.18% 0.18% 1.71%
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 1.02% 0.07% 1.70% 1.21% -0.63% -7.27% 2.64% -0.12% 1.23%
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. 0.43% -0.30% 1.45% 0.97% -0.24% -4.02% -1.83% -0.28% 1.05%
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0.38% 0.14% 0.88% 2.60% -0.94% -9.87% 4.67% 0.39% 0.57%
* Rok 2024 ešte nie je ukončeený