Indexové fondy

Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. 7.96% 11.37% 5.31% -6.40% 29.28% 4.02% 28.60% -8.48% 9.85%
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 7.99% 9.63% 6.29% -6.15% 28.61% 2.38% 28.26% -8.05% 9.51%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 7.78% 11.89% 5.56% -6.10% 29.85% 4.08% 28.75% -8.16% 9.48%
365.life indexový negarantovaný d.f. 6.49% 10.77% 5.64% -5.48% 21.50% 0.60% 24.88% -9.14% 7.6%
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený