Indexové fondyHodnotenie
12x

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. 4.86% 14.93% 17.08% 7.96% 11.37% 5.31% -6.91% 20.69% 10.47%
INDEX - indexový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s. 3.68% 13.75% 17.23% 7.99% 11.06% 5.32% -7.09% 20.87% 10.18%
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. 2.64% 12.19% 16.48% 7.78% 11.89% 5.56% -6.99% 21.10% 9.82%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. 8.82% 12.99% 5.47% 6.49% 10.77% 5.64% -5.70% 17.40% 8.7%
Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s. 15.65% 15.32% 3.32% 5.59% 2.08% 10.93% -13.63% 20.29% 8.07%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený