Indexové fondy

Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky v indexových fondoch
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
3 mesiace 1 rok 5 rokov 10 rokov Od vzniku fondu (p.a.)
UNIQA - Indexový negarantovaný 4.691% 21.505% 10.980% 10.030% 10.700%
NN - Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 5.174% 22.224% 10.883% 9.969% 10.492%
VÚB Generali - INDEX
indexový negarantovaný
4.775% 22.385% 11.394% 10.302% 10.480%
- KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný, d. f. 2.746% 19.229% 8.065% 7.214% 8.472%