Indexové fondy

Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti v indexových fondoch
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Dôchodkový fond Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
3 mesiace 1 rok 5 rokov 10 rokov Od vzniku fondu (p.a.)
UNIQA - Indexový negarantovaný 9.994% 23.414% 10.414% 10.000% 10.445%
NN - Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond 10.420% 24.464% 10.311% 9.937% 10.229%
VÚB Generali - INDEX
indexový negarantovaný
10.396% 24.741% 10.818% 10.263% 10.215%
- KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. 9.483% 20.991% 7.710% 7.228% 8.327%