Harmónia - zmiešaný negarantovanýLogo spoločnosti
Vhodný pre sporiteľov, ktorí očakávajú vyšší výnos ako je v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Akceptujú vyššiu mieru rizika, spojenú s pohyblivou hodnotou fondu.
Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Zmiešaný fond 1,73 % 118,83 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
14,43 % 3,36 % 2,76 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne Raz ročne v januári Áno, cez servisný portál prihlásením k účtu sporiteľa, zadaním emailovej adresy a hesla
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
0,00 % 0,25 % 0,40 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 0
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 6 866,73 mil., € 23,25 % Slovenská sporiteľňa, a.s.