GARANT, dlhopisový garantovanýLogo spoločnosti

Vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednosňujú istotu na trhu no zároveň akceptujú nižšie výnosy.

Jeho finančné zdroje sú zastúpené v konzervatívnyh investíciach vo forme dlhopisových a peňažných investícií.

Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Dlhopisový fond 69,48 % 2 407,62 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
-6,40 % -0,93 % 1,19 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne Raz ročne v januári Áno, prihlásením sa na účet sporiteľa, zadaním prihlasovacieho mena a hesla
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
1,00 % 0,25 % 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je 10% zo zhodnotenia.
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 3 465,00 mil., € 28,78 % Tatra banka, a.s.