GARANT, dlhopisový garantovanýLogo spoločnosti

Vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednosňujú istotu na trhu no zároveň akceptujú nižšie výnosy.

Jeho finančné zdroje sú zastúpené v konzervatívnyh investíciach vo forme dlhopisových a peňažných investícií.

Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Dlhopisový fond 55,95 % 2 138,80 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
2,13 % -0,62 % 1,23 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne Raz ročne v januári Áno, prihlásením sa na účet sporiteľa, zadaním prihlasovacieho mena a hesla
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
0,00 % 0,25 % 0,45 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 0
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 3 822,84 mil., € 27,38 % Tatra banka, a.s.