GARANT, dlhopisový garantovanýLogo spoločnosti

Vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednosňujú istotu na trhu no zároveň akceptujú nižšie výnosy.

Jeho finančné zdroje sú zastúpené v konzervatívnyh investíciach vo forme dlhopisových a peňažných investícií.

Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Dlhopisový fond 69,29 % 2 436,91 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
-2,22 % -0,92 % 1,17 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne Raz ročne v januári Áno, prihlásením sa na účet sporiteľa, zadaním prihlasovacieho mena a hesla
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
0,00 % 0,25 % 0,45 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 0
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 3 516,97 mil., € 27,90 % Tatra banka, a.s.