KLASIK, dlhopisový garantovanýLogo spoločnosti
Je vhodný pre tých sporiteľov, ktorí hľadajú bezpečnosť a hlavne istotu v garanciách pre svoje úspory, či na finančných trhoch vládne neistota alebo nie.
Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Dlhopisový fond 9,18 % 1 095,00 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
4,24 % -0,13 % 1,73 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne Raz ročne v januári Áno, na dôchodkovom účte zadaním prihlasovacieho mena a hesla
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
0,00 % 0,25 % 0,45 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 0
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 11 933,36 mil., € 19,90 % UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.