Dlhopisový garantovanýLogo spoločnosti
Dlhopisový dôchodkový fond je určený pre sporiteľov, ktorí uprednostnia konzervatívne investovanie s bezpečnejším a nižším ziskom, dosiahnutým pri menšom riziku straty.
Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Dlhopisový fond 48,69 % 1 646,31 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
-0,85 % -0,57 % 1,13 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Zasielanie výpisov podľa požiadavky sporiteľa Raz ročne v januári Áno, cez osobný dôchodkový účet, zadaním čísla zmluvy a hesla
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
0,00 % 0,25 % 0,40 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 0
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
UNIQA d.s.s., a.s. 3 381,53 mil., € 26,21 % UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.