PROGRES indexový negarantovanýLogo spoločnosti
Dôchodkový fond je akciový negarantovaný fond, v ktorom akciové investície sú zastúpené prevažne v cenných papieroch a operáciach na finančnom trhu. V prípade poklesu hodnoty fondu, spoločnosť nie je povinná dopĺňať majetok fondu.
Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Akciový fond 44,05 % 1 684,04 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
18,35 % 10,56 % 4,84 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne Raz ročne v januári Áno, prihlásením sa na účet sporiteľa, zadaním prihlasovacieho mena a hesla
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
0,00 % 0,25 % 0,45 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 0
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 3 822,84 mil., € 27,38 % Tatra banka, a.s.